Fra venstre: Mathias S. Erstad (avd.sjef Oslo Klima Prosjekt), Lars Petter Nilsen (avd.sjef Oslo Rør Prosjekt), Espen Stordal (daglig leder Team Veidekke DA), Børge N. Johansen (reg.direktør Region Oslo Prosjekt), Erik Dobloug (avd.sjef Oslo Elektro Prosjekt) og Olav Struksnes (Erichsen & Horgen). Foto: Bravida

Bravida leverer elektro, rør og klima til nytt Ulven-prosjekt

Bravida og Team Veidekke DA signerte mandag 10. august 2020 kontrakten med Ulven Bolig AS (OBOS) for nytt byggetrinn i boligutbyggelsen.

Trinnet består av 182 nye leiligheter samt uteområde og garasjer. Bravidas kontraktssum er på 51 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Bravida i en pressemelding.

Bravida Norge, Veidekke Bygg Oslo, LPO Arkitekter, Erichsen & Horgen, Dr. techn. Olav Olsen og Landskaperiet har gått sammen og dannet et eget entreprenørselskap, Team Veidekke DA. Bravida eier 15 prosent av selskapet.

– Innenfor boligbyggesegmentet er det viktig å finne riktig team som er interessert i å drive med boligbygging. Dette samarbeidet medfører økt eierskap og tettere bånd mellom alle aktører, noe som er særs gunstig når det kommer til valg av løsninger og lojalitet mot blant annet samarbeid, fremdrift og ryddighet på bygget, forteller Børge N. Johansen, regiondirektør for Region Oslo Prosjekt i Bravida Norge i meldingen.
Det nye byggetrinnet, byggetrinn 4, er det andre feltet som bygges ut av Team Veidekke, og er en videreføring av pågående boligprosjekt på Ulven, byggetrinn 2, som består av 342 leiligheter. I tillegg til de 182 nye leilighetene skal det også bygges garasjeanlegg under bakken samt uteområde, med kort avstand til kjøpesenter og offentlig kommunikasjon.
– I Team Veidekke begynner vi virkelig å se oppsidene i vår måte å tenke og organisere oss på. Vi jobber samlokalisert på Ulven tre dager i uken og dette gjør eierskapsfølelsen og kontinuiteten veldig god, og sammen finner vi de beste, mest kostnadseffektive og rasjonelle løsningene. Vi gleder oss nå til å komme i gang med byggingen av enda et felt her på Ulven, sa prosjektleder og daglig leder Espen Stordal i Team Veidekke til Byggeindustrien tidligere i sommer.