Bravida kjøper Siemens

Bravida kjøper Siemens Installation. Bravida Norge blir etter overtakelsen landets ledende elektroinstallasjonsselskap, med en markedsandel på rundt 12 prosent.

Avtalen innebærer at 1.300 arbeidstakere får ny arbeidsgiver. Totalt vil Bravida Norge ha 2.300 ansatte innenfor fagområdene elektro, rør og ventilasjon, fordelt på 30 steder over hele landet.

- Sammenslåingen med Siemens Installation er en god industriell løsning. Vi ser betydelige faglige, geografiske og andre markedsmessige synergier. Sammen kommer vi til å kunne gi våre kunder et enda bedre tjenestetilbud, sier administrerende direktør Eirik Frantzen i Bravida Norge.

Siemens Installation ble skilt ut fra Siemens AS i fjor sommer.

- Installasjonsvirksomheten er utenfor vår kjernevirksomhet, som består av sektorene energi, industri og helse. Bravidas tilbud er godt, både for de ansatte og oss, derfor er vi glade for denne løsningen, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

Siemens Installation omsatte for 1,7 milliarder i siste forretningsår og hadde et driftsresultat på 79,5 millioner kroner. Bravida Norge omsatte for en milliard kroner i 2008, med et driftsresultat på 39,4 millioner kroner.

- Denne sammenslåingen endrer det norske installasjonslandskapet. Bravida er nå den absolutt største aktøren i elektroinstallasjonsmarkedet i Norge, med en markedsandel på rundt 12 prosent. Med dette utvikler vi vår plattform ytterligere med et sterkt tjenestetilbud innen tekniske installasjoner og service, sier Frantzen.

Avtalen mellom Siemens og Bravida ble undertegnet torsdag.

- Vi er svært glade for at det var Bravida som ble kjøper. Bravida er en langsiktig eier med hovedfokus på installasjon. De har gjennom de siste årene vist at de er den mest offensive og innovative virksomheten i bransjen. Det er betryggende for de ansatte som nå får ny arbeidsgiver, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Siemens Installation.

Markedet for installasjonstjenester er også rammet av reduksjon i nye bygg, men både Bravida og Siemens Installation var tidlig ute med å tilpasse seg markedssituasjonen.

- Vi har lykkes godt i servicemarkedet det siste året. Tørken i nybyggmarkedet har derfor ikke påvirket oss i særlig stor grad. Imidlertid er vi forberedt på at situasjonen blir tøffere mot slutten av 2009 og i 2010, men vi tror denne sammenslåingen vil bety at vi går styrket inn i lavkonjunkturen, sier Eirik Frantzen.

- Vi håper og tror at dette er en lettelsens dag for Siemens Installation sine ansatte. De har arbeidet i nesten et år med usikkerheten om hva som vil skje med virksomheten. I dette perspektivet er det imponerende hva de har levert de tre siste kvartalene. Vi ser frem til å samle selskapene om en felles drøm om å bli det ledende selskapet, og starter arbeidet med integreringen av virksomhetene så snart Konkurransetilsynet har gjennomgått handelen, sier Frantzen.