– Vi har vært bevisste på hvilke kunder og prosjekter vi har inngått avtaler med, sier administrerende direktør Mattias Johansson i Bravida Norge.

Bravida dobler resultatmarginen

Bravida leverte et driftsresultat på 65 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 1 218 millioner kroner i første halvår.

I 2013 var driftsresultatet til sammenlikning på 21 millioner kroner for samme periode. Omsetningen økte fra 526 til 615 millioner kroner i andre kvartal.

– Vi har hatt en økning på både prosjekt- og servicearbeid i forhold til fjoråret. I tillegg evner vi å ha en akseptabel resultatgrad i et marked der mange av aktørene sliter med å tjene penger. Vi er fornøyd med at resultatgraden nå er over 5 prosent, men vårt mål er i første omgang 7 prosent, sier administrerende direktør Mattias Johansson i Bravida Norge.

Han mener at bransjen i for stor grad bommer på prising av jobber.

– Når mange aktører i beste fall unngår å tape penger, er det et sykdomstegn. Vi trenger en bransje som evner å tjene penger, for å få til innovasjon og videreutvikling. Å ha aktører som er fornøyd med å overleve svekker oss, spesielt i forhold til å være attraktive arbeidsgivere. For bransjen betyr det å bli bedre på produktutvikling, øke kompetansen på prising, fokusere på risikotakning og arbeide mer effektivt. Det har vi arbeidet intenst med det siste året, sier administrerende direktør Mattias Johansson i Bravida Norge.

Selskapet fikk en resultatgrad på 5,6 prosent i andre kvartal. Noe som er mer enn en dobling fra samme periode i fjor.

– Vi har vært bevisste på hvilke kunder og prosjekter vi har inngått avtaler med. Vi har også gjennomført et internt forbedringsprogram for hele organisasjonen. Det har ført til færre prosjekter med lav lønnsomhet, samtidig har mange kundene opplevd raskere leveranser med høyere kvalitet, sier Johansson.

Han forventer en ytterligere konsolidering i markedet fremover.

– Entreprenørene har vært dyktigere til å bygge opp store aktører, enn installasjonsselskapene. Bravida og de andre store aktørene i markedet har rundt 20 prosent av markedet. Det er for lite i forhold til de synergier vi får ved å samle sterke lokale aktører i et stort selskap. Det var en av grunnene til at vi kjøpte Otera Elektro på vårparten, sier han.

Bravida i Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.

– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.

Ordreinngangen for første halvår var på 1350 millioner kroner og ordrereserven 1443 millioner kroner, som er en økning på 38 prosent fra samme periode i 2013.

– Utviklingen er god, og vi ser at etterspørselen er økende på våre type tjenester, spesielt på leveranser av prosjekter der vi tar ansvar for flere av fagene i vår tjenesteportefølje og på serviceavtaler. Det skyldes at både selskaper og eiere av bygningsmasse i større grad setter ut disse tjenestene, sier Mattias Johansson.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i første halvår på 5,8 milliarder svenske kroner, en økning på 5,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet ble på 296 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 43 millioner SEK høyere.