Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Brasil-problemene ga Hydro kraftig resultatsmell

Hydros resultat for første kvartal påvirkes sterkt av situasjonen ved virksomheten i Brasil. Resultatsmellen i Brasil ble på 1,1 milliarder kroner.

– Begrensningen i produksjonen ved Alunorte og den påfølgende reduksjonen i produksjonen ved Paragominas i mars har påvirket resultatet i første kvartal negativt. Påvirkningen er vurdert til om lag 450 millioner kroner, i hovedsak som følge av lavere marginer på redusert volum ved Alunorte og Paragominas, opplyser Hydro i sin kvartalsrapport.

Sammenlignet med forrige kvartal har Hydros underliggende driftsresultat i første kvartal falt fra 3,55 milliarder kroner til 3,15 milliarder. Mens det underliggende driftsresultatet for bauksitt og alumina endte på 1,87 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017, falt det til 0,74 milliarder kroner i første kvartal i år. Redusert produksjon av bauksitt og alumina ga dermed en resultatsmell på hele 1,1 milliarder kroner.

– Usikkerhet

Hydro har en eierandel på 92,1 prosent i Alunorte-anlegget i Barcarena-regionen i delstaten Pará. Aluminiumsraffineriet er verdens største med rundt 2.000 ansatte, og med en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

I midten av februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer, og Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann. 27. februar ga delstatsmyndighetene Hydro ordre om å kutte produksjonen av såkalt kalsinert aluminium med 50 prosent.

– De brasilianske myndighetenes ordre om redusert aktivitet ved Alunorte har skapt ytterligere usikkerhet i bransjen, og har medført et 50 prosent kutt i produksjonen ved primærverket Albras og 50 prosent produksjon ved bauksittgruven Paragominas, fastslår konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Når ikke forbedringsmålet

Produksjonskuttet ved Alunorte og Paragominas-gruvene, vil sammen med halvert produksjon ved aluminiumsverket Albras siden mai i fjor, gi enda større regnskapsmessige konsekvenser i andre kvartal og utover i 2018 dersom selskapet ikke får klarsignal fra myndighetene til å gjenoppta full produksjon, skriver Dagens Næringsliv.

Brandtzæg fastslår nå at situasjonen i Brasil gjør at Hydro ikke venter at selskapet vil nå målet på 500 millioner kroner i sitt forbedringsprogram i løpet av 2018.

I kvartalsrapporten opplyser selskapet at det fortsatt vil vurdere om noen av de sju produksjonslinjene ved Alunorte-anlegget skal stenges ned på mer permanent basis, noe som vil føre til at det vil ta flere måneder før de kan startes opp igjen.

Høyre priser

Det underliggende resultatet før finansposter og skatt (EBIT) økte fra 2.284 millioner kroner i første kvartal i fjor til 3.147 millioner kroner i samme periode i år. Selskapet melder at økningen hovedsakelig skyldes høyere priser på metall og aluminium, men resultatet ble delvis utlignet av høyere råvarekostnader.

– Vi opprettholder vår forventning om en vekst på 4–5 prosent i den globale etterspørselen etter primæraluminium og forventer at markedet vil gå mot et underskudd på primæraluminium i 2018, sier Brandtzæg.

Han legger til at USAs sanksjoner mot russiske Rusal, verdens nest største aluminiumsprodusent, har skapt stor usikkerhet i aluminiummarkedene over hele verden, og vil påvirke varestrømmer og tilgang på metall og råvarer gjennom hele verdikjeden for aluminium.