Fra ett av Lean Communications har arrangert.

- Bransjen mangler Lean Construction-kompetanse

- Det er enorme gevinster å hente, men bransjen henger etter og mangler kompetanse, sier Jørn Tøien, faglig leder i Lean Communications.

Jørn Tøien

I korthet går Lean Construction (Lean-metode brukt i bygg- og anleggsprosjekter) ut på å få mer effektiv produksjon i både prosjektering og bygging ved hjelp av flyt og takt. Målet er raskere gjennomføring av prosjektet, bedre kvalitet i prosjektering og utførelse, samt lavere totale kostnader.

Jørn Tøien holder en rekke kurs innenfor forbedringsmetodikken Lean. Han mener at dersom Lean-metodikken skal fungere er det viktig at aktørene har en forståelse for at det kreves en endring i tankesett og ressurser for å skape det nødvendige grunnlaget før metodikken settes ut i live. Det oppnår man gjennom kunnskap som formidles gjennom sertifisert kursing.

- Det finnes flere tilfeller hvor leverandører ikke har blitt valgt kun på bakgrunn av at de ikke har tilstrekkelig dokumentert Lean-kompetanse. I dag er det fremdeles flere leverandører som fortsatt ikke prioriterer denne type kursing. Dette kan koste dem oppdrag på kort sikt og konkurransekraft på lengre sikt, forteller Tøien.

Seriøse byggherrer som Statsbygg vurderer å benytte Lean, og tester det ut i stadig flere prosjekter. Prosjektleder i Statsbygg Torgeir Høiem mener metodikken er anvendelig.

- Det er klart at vi fremdeles er i en startfase. Det er bare syv-åtte prosjekter av over 100 som til nå gjennomføres med Lean. Men det er altså på bakgrunn av disse at vi nå ser på mulighetene for å utvikle strategier for å gå mer systematisk til verks for å sikre Lean-struktur og metode i kommende prosjekter, sier Høiem.

Eksempler på prosjekter som utføres med eller som har vært utført med Lean-metodikk er Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Haugesund Fengsel, Arendal Fengsel, Universitet i Oslo (UiO) Domus Medica som ligger inntil Rikshospitalet, rehabiliteringen av politihøgskolen i Oslo og Universitetet i Nordland.

- Det å få alle på prosjektene til å samhandle, eie planer i felleskap og unngå at alle sitter på hver sin tue er nøkkelstikkordene for hvorfor vi mener dette er en hensiktsmessig arbeidsmetode i Statsbygg.Vi tror at metoden bringer med seg trygghet i prosjektet i form av kvalitet på leveranse, framdrift og økonomi, fortsetter Høiem.

Tøien presiserer at Statsbygg, som en så toneangivende aktør i bransjen, nå etterspør denne kompetansen er både riktig og viktig.

- Det er en kjent sak at byggebransjen sliter med stadig underlevering på tid og kvalitet. Det at Statsbygg er løsningsorientert og tar konsekvensen av forbedringspotensialet som er i bransjen er bra. De har absolutt en god påvirkningskraft i bransjen, sier Tøien.

Torgeir Høiem

Han hevder at Lean i prosjektering vil fjerne manglende koordinering, forsinkelser og irritasjon, og dermed legge grunnlag for raskere og bedre prosjektgjennomføring. I det kommende kurset selskapet holder vil deltagerne settes i stand til å frigjøre tid, s ikre godt samarbeid mellom alle de involverte, skape sterkt eierskap til planer og fremdrift, s ikre at prosjekteringsunderlag alltid kommer frem når de skal og ikke minst bedre kvaliteten på prosjekteringen.