Trond Ramsøskar

Bransjeglidning fører til innovasjon

Vi er i dag vitne til en helt spesiell bransjeglidning innenfor bygg og arkitektur. Der utvikling av boliger, kontorbygg og hotellbygg tidligere var klart adskilte fagfelt, ser vi nå en flytende overgang. Det er fristende å kalle det for faglig symbiose.

Innlegg av:

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar
Ramsøskar Interiørarkitekter

Å spesialisere seg på ett virksomhetsområde fungerer ikke lenger, for kundenes forventninger er i stadig endring. Utviklingen har to drivere. Den ene er at kundene etterspør opplevelser, komfort og fasiliteter i de fleste prosjekter, med fokus på det første. Den andre er at virkemidler som fungerer godt i én bransje ofte også gjør det i andre kontekster. Den faglige symbiosen har to konsekvenser: Alle profesjoner må utvide kompetansen sin i bredden og sørge for tilførsel av nye impulser. De må også lære å samarbeide langt tettere enn de har vært vant til.

La meg konkretisere:

Bolig og hotell
I møte med boligutviklere registrerer vi nå en tydelig smitteeffekt fra hotellnæringen.(Unnskyld korona-preget språkbruk!) Boligutviklerne lar seg inspirere av hotellatmosfæren og gjenskaper den i egen sektor. Vi ser også at tjenester man tidligere bare fant på hoteller i økende grad gjøres tilgjengelige i boligprosjekter, for eksempel klesvask, bilvask osv.

Utforming av fellesarealer i bolig- og hotellprosjekter bygger på samme tenkning¸ en tenkning der kundeopplevelsen står i sentrum. Beboere og besøkende i boligprosjekter skal i likhet med hotellgjester møtes av gjennomtenkte og estetisk vakre fellesarealer. Som beboer skal man rett og slett være stolt av fellesarealene.

Boligprosjektene låner derfor hotellnæringens virkemidler. Det betyr et inngangsparti som har høy kvalitet både på utsiden og innsiden av ytterdøren, robuste materialer som holder seg representative over tid, en klar fargeholdning og et helhetlig uttrykk. Boligbygg er sjelden utstyrt med resepsjon, men høy komfort og gjennomtenkte detaljer minner likevel om hotell-lobbyen: En sittebenk eller et klappsete ved heisen gjør hverdagen enklere for mange. Grønne planter, og gjerne kunstige, skaper en vennlig og grønn atmosfære. Skilting og veivisere er gjennomarbeidet, og inngangsdørene til leilighetene er ofte holdt i en hotell-inspirert stil. Sist, men ikke minst, lyssettingen er funksjonell og stemningsskapende på samme tid. Veggarmaturer og spotlys brukes derfor på samme måte i boligprosjektenes og hotellenes fellesarealer.

Hotell og kontor
I fremtiden blir hotellet bedriftenes kontor nr. 2, mente den toneangivende franske hotellmessen EQUIPHOTEL allerede i 2016. Hvis vi ser bort fra at pandemien det siste halvåret har snudd det meste på hodet, har antakelsen langt på vei slått til. Hotellenes fellesarealer ikke lenger forbeholdt hotellgjestene, men tilgjengelige også for et ikke-boende publikum.

Årsaken er at arbeidsplassen er blitt mindre stasjonær. Den kan være hjemme, på kafé, i et bibliotek eller i en hotell-lobby. En funksjonell arbeidsplass krever en rolig og trivelig atmosfære og tilgang til et knippe tjenester. Hotellene egner seg ypperlig. De tilbyr alt på ett brett - praktiske fasiliteter, fleksibilitet, komfort og service.

Hotellets lobby og øvrige fellesarealer har derfor utviklet seg til å bli møteplasser fremfor ventearealer slik de tradisjonelt har vært. Arbeidsmøter, workshops eller co-working finner naturlig sted i fellesarealene. Også arbeidsplasser for individuelt arbeid etterspørres. Dette har endret kravene til lokalene. Teknologiske løsninger er på plass, innredningen er fleksibel og enkel servering er tilgjengelig – akkurat som på kontoret. Vi har lenge vært på vei i denne retningen, og når verden normaliserer seg etter pandemien, vil utviklingen fortsette.

På Thon Hotel Storo innredet vi multifunksjonelle fellesarealer som er godt tilrettelagt for arbeidsmøter og individuelt arbeid. I denne delen av resepsjonen er det bare å sette seg ned og jobbe.

Kontor og bolig
Den ufrivillige tilværelsen på hjemmekontoret har bidratt til å bygge ned skillet mellom jobb og hjem. Dette kommer til å påvirke måten vi innreder kontorene på. Hjemliggjøring av kontorene er imidlertid ikke noe nytt; det har lenge vært en trend som nå får drahjelp av pandemien. En hovedårsak er at mange bransjer - og unge arbeidstakere spesielt - ønsker seg et uformelt arbeidsmiljø og etterspør tilrettelegging for hygge og komfort. Det skal selvsagt være forskjell på jobb og privatliv, men vi ønsker å oppnå trivsel og relasjonsbygging på begge arenaer. Det fysiske arbeidsmiljøet kan derfor ikke være upersonlig. Selv om doseringen er forskjellig, er virkemidlene de samme på jobb og hjemme: gardiner, farger, møbler, planter og spennende belysningseffekter. Sirkelen er i ferd med å sluttes.

Møterommet til MER Studios innredet vi med sikte på møter og events i forbindelse med lansering av nye låter og musikkvideoer. Kunden ønsket seg en hule med en mørk, varm og innbydende atmosfære. Foto: Niklas Hart