Brannvernleder tunnel - Bodø / Mo i Rana / Mosjøen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
Søknadsfrist02.09.2016

I Region nord, Vegavdeling Nordland, er det ledig stilling som brannvernleder tunnel på seksjon for plan og forvaltning. Kontorsted er i utgangspunktet Bodø, men kontorsted Mo i Rana og Mosjøen kan også vurderes for kvalifiserte søkere.

Vegene våre er fellesskapsgode som skal forvaltes godt. Som brannvernleder for tunnel bidrar du til at sikkerheten og effektiviteten i vegsystemet er så høy som mulig.

Som vår kollega blir du en del av et team som arbeider innenfor planlegging og forvaltning på riks- og fylkesveger. Statens vegvesen har mange utfordrende oppgaver innenfor sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Denne stillingen innehar i hovedsak oppgaver knyttet til tunnelforvaltning.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og ajourholde sikkerhetsdokumentasjon, herunder beredskapsplaner
 • Planlegge og gjennomføre øvelser i samarbeid med Brann- og redningsetatene
 • Delta på tilsyn og følge opp at avvik og mangler fra tilsynene blir utbedret
 • Delta i prosjekter og gi innspill i planlegging av nye tunneler
 • Andre oppgaver innen veg- og tunnelforvaltningen

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning fra universitet eller høgskole minimum 3 år med relevant fagkrets, fortrinnsvis branningeniør. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Førerkort klasse B.

Vi vil legge vekt på:

 • Erfaring fra lignende arbeid/bransjeerfaring.
 • Kunnskap om regelverk og forskrifter.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk.
 • Fleksibilitet og samarbeidsevne.
 • God orden og systematikk.
 • Evne til å jobbe selvstendig og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Teknisk kunnskap om tunneler og tekniske installasjoner er en fordel.

Vi tilbyr goder som introduksjonsprogram og fadderordning, pensjonsordning og mulighet for faglig påfyll. Stillingen lønnes i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av utdanning og praksis. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Hanne Alvsing på tlf. 41605670 eller e-post : hanne.alvsing@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk her

Vis flere stillinger: