Brannteknisk rådgiver

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca 150 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom - og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Firma Undervisningsbygg Oslo KF
FylkeOslo
Søknadsfrist17.03.2015

Undervisningsbygg søker en dyktig brannteknisk rådgiver. Du skal ivareta Undervisningsbyggs ansvar som huseier i forhold til brannsikkerhet. I det ligger ansvar for oppfølging av brannteknisk rådgivning i forbindelse med prosjekter og eiendommer, samt koordinere og organisere brannvernaktiviteter i foretaket.

I vår seksjon for Eiendomstjenester er vi i dag er femten ansatte og fem innleide. Du vil samarbeide tett med to av våre engasjerte medarbeidere som i dag jobber spesifikt med brannsikkerhet. Seksjonen som helhet har mange og sammensatte oppgaver innenfor eiendomstjenester, blant annet: ansvar for tilstandsvurderinger av skolebygg, vedlikehold og utvikling av lekeplasser, forvaltning av kunstverk, Brannvern, kontroll og mottak av FDV-dokumentasjon (forvaltning - drift og vedlikehold) og felleskravspesifikasjon (FKOK).

Vi legger stor vekt på trivsel i hverdagen, samtidig som vi jobber resultatorientert og målrettet.

Arbeidsoppgaver
  • Formidle kontakt mellom Undervisningsbygg, kundene og brannvernmyndighetene
  • Bistå skolene med svar på tilsynsrapporter fra Brann- og redningsetaten
  • Ha oversikt over gjeldende krav på eiendommene. Være pådriver for gjennomføring av nødvendige tiltak
  • Sørge for at kunden/skolene alltid har tilgang på oppdaterte bestemmelser, branntegninger og nødvendig dokumentasjon, samt være pådriver for serviceavtaler/brannvern
  • Organisere kurs/opplæring av skolenes brannvernledere ved behov

Kvalifikasjoner
  • Du er utdannet ingeniører/sivilingeniør eller har annen relevante på utdanning fra universitet eller høgskole. Lang erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Stillingen krever også gode IKT kunnskaper. Du er en person som tar initiativ og gjennomfører, samtidig som du kommuniserer klart og tydelig - både skriftlig og muntlig. Samhandling er viktig for deg, og du har evnen til å jobbe godt på tvers av fagmiljøer. Og helt sentralt, du kan relatere deg til våre verdier: Profesjonell, Modig, Nytenkende og Redelig.

Utdanningsnivå
  • Høyskole/Universitet

Språk
  • Norsk

Vi tilbyr
  • I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø som sammen skal sørge for at den rekordstore byggeaktivitet på skoleområdet i Oslo gjennomføres på en så god måte som mulig. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk miljø og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, 37,5 time pr. uke, og gode pensjons- og personalforsikringer.
  • Lønn etter avtale.

Søknader håndteres av Proffice på vegne av Undervisningsbygg.

Kontaktinfo: Dag Nygaard, Bedriftsrådgiver Proffice (+47) 900 44 620

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: