Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 1 og 3

StedOslo, Norge
ArrangørNFS kompetanse
Fra05.11.2014
Til05.11.2014
TidspunktOnsdag kl 8.30 - 16.00

Dette 1-dags kurset vil presentere de grunnleggende aspekter for dimensjonering mhp brann stålkonstruksjoner etterfulgt av en full gjennomgang av funksjonaliteten i programvaren Elefir-EN som er lisensiert til kjøpere av ECCS boken Fire Design of Steel Structures.

Elefir-EN er et viktig verktøy for rådgivende ingeniørfirmaer og andre konstruktører, for å kunne utføre raske og nøyaktige beregninger, redusere prosjekteringstiden og sannsynligheten for feil i utregninger av formler / likninger. Programmet kan også brukes av akademikere og studenter.

I Elefir-EN kan man beregne brannmotstanden til stålkonstruksjoner som er belastet både om sterk akse og svak akse. Beregninger kan utføres mhp tid, motstand og temperatur. Eksempler fra boken og andre eksempler som ikke er inkludert i boken vil bli løst ved hjelp av programmet Elefir-EN, og kurset avsluttes ved å løse en «case studie». 

Påmeldingsfrist: 30. oktober

Program og påmelding