Branningeniør / brannvernleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde eller Åndalsnes
Søknadsfrist27.11.2016

Vegseksjonen Møre og Romsdal har nå ledig en todelt stilling som brannvernleder for tunneler i Møre og Romsdal og branningeniør for Runehamar testtunnel. Du vil få kontor i Molde eller Åndalsnes.

Brannvernleder for tunneler og branningeniør for Runehamar testtunnel

I Møre og Romsdal er det totalt 94 tunneler. 51 av disse tunnelene er over 500 meter lange og derfor underlagt brann- og eksplosjonsvernloven, som særskilte brannobjekt. Derfor har vi behov for en brannvernleder for et antall av disse tunnelene. Du skal blant annet:

 • Ha ansvaret for at det blir planlagt og gjennomført brannøvelser i tunnelene, og rapportere og evaluere øvelsene i etterkant.
 • Delta på brannsyn, stå for korrespondanse med brannvesen og utbedre pålegg gitt av brannmyndigheten.
 • I samråd med tunnelforvalter, oppdatere den branntekniske dokumentasjonen gjennom vårt FDV-system (forvaltning drift og vedlikehold).
 • Kontrollere at det drives jevnlig inspeksjon og vedlikehold av branntekniske installasjoner, teknisk utstyr med mer.

Runehamar testtunnel, rett utenfor Åndalsnes, er et nasjonalt test- og øvingssenter for tunnelbranner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvaret for seminarene med opplæring av brannmannskaper i Runehamartunnelen. Statens vegvesen eier senteret, og har ansvar for all praktisk tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av brannforsøk og FOU-prosjekter i tunnelen.

Du kan lese mer om Runehamar testtunnel på våre nettsider: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Tunneler/Runehamar+testunnel

Som branningeniør for Runehamar testtunnel vil du få ansvar for all drift av testtunnelen og videreutvikling av senteret. Det innebærer at du blant annet skal:

 • Være testtunnelens ressursperson.
 • Promotere senteret nasjonalt og internasjonalt.
 • Være med å bygge opp et kompetansesenter rundt testtunnelen.
 • Bidra i Statens vegvesens fagmiljø for sikkerhet i tunneler.
 • Holde faglige seminarinnlegg.
 • Lede og organisere alle aktiviteter og seminarer i Runehamartunnelen, inklusive praktisk tilretting av kurs.

Hvem er du?
Du må ha treårig bachelorutdanning fra universitet, høgskole eller lignende med spesialisering innen vei- eller beredskaps-/brannfag. Vi kan avvike fra utdanningskravet hvis du har langvarig, relevant erfaring. Det er en fordel om du har erfaring fra kommunalt brannvesen og innehar godkjenning som røykdykker. Det er også en fordel om du har erfaring fra elektro eller automasjon.

Personlig egenhet blir spesielt vektlagt. Du er en positiv, selvstendig, samarbeidende og resultatorientert pådriver som kommuniserer godt muntlig og skriftlig. Du er behersker dataverktøy godt.

Siden du må kjøre bil til og fra tunnelene må du ha førerkort klasse B

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet
Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. En anmodning om å være unntatt offentlighet må grundig begrunnes i søknaden med hjemmel i § 25 i offentlighetsloven. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder for vegseksjonen Møre og Romsdal, Torgeir Bye, på mobil 90737873.

Søk her