Brannfarlig plast bør forbys i skolebygg

Brennbart plastmateriale brukes i stadig flere bygg. Det kan føre til økt risiko for storbranner i blant annet skoler og næringsbygg og bør forbys i bygg der det oppholder seg mennesker, mener If Skadeforsikring.

Såkalte sandwichpaneler, som har plast som isolasjon, er blitt vanlig.

- Plastelementene brukes fordi de er billigere, lette, gir god isolasjon og er enkle å holde rene. Det betenkelige er at disse elementene er brennbare og derfor vil bidra sterkt til en kraftigere og raskere brannutvikling hvis det begynner å brenne, sier Morten Thorsrud, konserndirektør i If Skadeforsikring, i en pressemelding.

Frykter for elevsikkerheten
Spesielt bekymringsfullt er det at plastmaterialet brukes i skolebygg, ifølge Thorsrud.

- Byggetempo og byggeøkonomi fører til at plast også blir brukt i skolebygg. Dette er skremmende med tanke på elevsikkerheten, sier han.

Branningeniør Tore Aarnes i If mener materialet bør forbys i skolebygg og andre bygg der det oppholder seg mange mennesker.

- Vi har sett flere eksempler på branner i bygninger der det er brukt plastmateriale. Brannene utvikler seg mye raskere enn de ellers ville gjort. Hvis det begynner å brenne i en skole med plastisolasjon, frykter vi at elevene ikke rekker å komme seg ut, sier Aarnes til NTB.

Bør bruke mineralull
Forsikringsselskapet mener man bør velge mineralull som isolasjonsmateriale i stedet for plastmaterialer.

- Mineralull bør erstatte plastisolasjon i nye bygg. Det er litt dyrere, men mye sikrere, sier Aarnes.

Bruken av plast som isolasjon er et av temaene som skal tas opp på Brannvernkonferansen som starter i Sandefjord mandag.