Brannalarm og alarmorganisering

StedGardermoen, Norge
ArrangørTFSK, BFO og Noralarm
Fra28.10.2015
Til29.10.2015
TidspunktOnsdag kl 9.00 - torsdag kl 15.00

Risiko og sikkerhet i scenebygg, standarder og bransjenormer, beskrivelse, ivaretagelse og tilsyn, plan for alarmorganisering - praktiske øvelser.

Målgruppe:
Kurset passer for brannrådgivere, detaljprosjekterende og andre rådgivere, forhandlere og installatører, tilsynsmyndigheter, brukere av scenebygg, eiendomsselskapers driftsavdelinger og innkjøpere til byggeprosjekter.

Kursomtale:
Kurset tar for seg ny brannalarmstandard NS 3960 som erstatter FG`s regelverk og HO-2/98. Standarden ligger til grunn for ny sertifiseringsordning FG 750 for personsertifisering og FG 760 for selskapssertifisering. I tillegg vil det innføres sertifiseringsordning for uavhengig kontroll av brannalarmanlegg og tilleggsmodul for talevarsling. NS 3960 omhandler Brannalarm- Prosjektering, installasjon drift og vedlikehold og kom ut i 2013. Ny talevarslingsstandard er under utarbeidelse og vil komme ut i 2015 og vil danne grunnlag for tillegg sertifisering til NS 3960. Erfaring viser at konseptansvarlig for brann har for liten kunnskap om brannalarmanlegg og det ansvar denne rollen har for risikovurdering for utarbeidelse av plan for alarmorganisering og som oftest overlater til detaljprosjekterende å utføre hva som er konseptansvarliges ansvar. Kurset tar også for seg ny Forskrift om brannforebygging og brannvesenets nye rolle til å fokusere på tilsyn i bygg hvor brannvern og brannsikkerhet normalt er dårligst. Det er avsatt egen bolk som tar for seg ny veileder for Brannsikkert scenebygg hvor fokus er innstramming i praktisering av regelverk hvor det ikke tillates å koble ut detektorer og erstatte det med brannvakt. Dvs. at brannalarmanlegget skal være fullt ut aktivt i enhver driftsfase.

Påmeldingsfrist: 30. september

Program og påmelding