Brandtzæg slutter som konsernsjef i Hydro

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro forlater jobben for å overta som konsernsjef for gjødselselskapet Yara International ASA.

Styret i Norsk Hydro ASA er informert av Brandtzæg om at han slutter i jobben, og Yara International kunngjorde mandag selskapets nye konsernsjef, melder E24.

Brandtzæg etterfølger Jørgen Ole Haslestad, og tiltrer stillingen senest 1. februar neste år.

Før han ble konsernsjef i 2009, har Brandtzæg hatt en rekke lederstillinger i Hydro.

– Styret beklager Brandtzægs beslutning om å forlate selskapet. Gjennom nesten 30 år har Brandtzæg vært en stor ressurs for Hydro, og spesielt som konsernsjef siden 2009. Sammen med en solid og meget kompetent toppledelse i Hydro, har han ledet selskapet gjennom tøffe tider og svake markeder og iverksatt tiltak for å sikre at vi er posisjonert for en lys framtid som et verdensledende aluminiumselskap, sier Hydros styreleder Dag Mejdell.