Bra fra DnB Nor

DnB NOR oppnådde i første kvartal i år et driftsresultat før avskrivninger og skatt på 6.109 millioner kroner.

Ifølge banken er dette resultatet det beste noensinne, og tilsvarende resultat på samme tid i fjor var på 1.454 millioner kroner.

Netto renteinntekter gikk opp fra 5.023 millioner kroner i 1. kvartal i fjor til 5.633 millioner kroner i år. Det gir samlete inntekter på 10.823 millioner kroner mot 5.648 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før skatt endte på 4.514 millioner kroner - 3.224 millioner kroner bedre enn i første kvartal i 2008. Resultatet for perioden var 2.934 millioner kroner mot 1.120 millioner i 2008.

Resultatveksten skyldes spesielt sterk økning i kategorien andre driftsinntekter, som gikk opp fra 625 millioner kroner i første kvartal 2008 til hele 5.190 millioner kroner i de tre første månedene av 2009.

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR sier i en pressemelding at bankselskapet er svært fornøyd med å oppnå et så godt resultat i en periode med usikkerhet, og der konsekvensene av finansuroen for alvor begynner å vise seg i realøkonomien.