Bra av Statsbygg

Takket være at Statsbygg er en profesjonell organisasjon, klarer Statsbygg å sette i gang effektive tiltak takket være sysselsettingsmidlene staten har stilt til disposisjon. Alle offentlige institusjoner har mye å lære av Statsbygg på dette området. Det kommer nå meldinger om at ledigheten kan øke sterkt, og da gjelder det å demme opp med nye sysselsettingspakker.

Kommunene har hatt muligheter til å sette i gang tiltak lenge, men veldig mange kommuner ser ut til å ha problemer med å komme i gang. Det er synd.

Vi tror at Kommunaldepartementet nå må ta en ny runde med kommunene. Da er det også viktig å få en endelig kartlegging av hva som er gjort - og hva som er på gang.

Byggeindustrien har lenge hevdet at det er en helt annen medisin som må brukes for virkelig å få byggevirksomheten opp igjen. Det er at også private bedrifter og enkeltpersoner kan få skattelette ved at det brukes penger på fornuftige investeringer som bl a ka n spare energi. Da er tilleggsisolering, utskifting av vinduer og dører, bedre ytterkledning og bedre tak noen aktuelle virkemidler. Dette er investeringer som kommer hele verdikjeden til hjelp.

Vi er glade for at tre statsråder nylig møtte byggenæringen for å diskutere energispørsmål og nødvendige tiltak. Der ble det lagt frem masse gode forslag. Nå bør myndighetene kaste seg rundt og gjennomføre noen av disse forslagene. Dette vil innvirke på ledighetstallene øyeblikkelig.