Bra at politiet reagerer

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo mener vi nå har nådd et nytt nivå innen kriminalitet i arbeidsmarkedet. - Den illegale virksomheten er på vei inn i seriøse bedrifter, fastslår han i et intervju med Aftenposten.

Billig arbeidskraft er grunnmuren i en voksende svart økonomi. Oslos politimester Hans Petter Sjøvold advarer og mener vi må tenke helt nytt og utradisjonelt for å løse problemet med et parallelt illegalt arbeidsmarked. Han understreker at vi snakker om kriminelle nettverk som snyter fellesskapet for enorme verdier.

- Det er en helt ny situasjon. Vi må få en strategi for å gjøre arbeidet innenfor dette området bedre. Flere statsråder burde sette seg ned for å lage en slik strategi, sier Sjøvold til Aftenposten.

Vi synes det er bra at politiet nå begynner å ta dette med kriminalitet i byggenæringen på alvor. Vi håper at mange politimestre merker seg det Sjøvold sier, og vi håper at man nå også tar alle anmeldelser fra byggenæringen på alvorlig. Det være seg anmeldelser om tyveri fra byggeplass, dieseltyveri fra biler og anleggsmaskiner og ikke minst hærverk og ødeleggelser. Alt for ofte har vi sett at politiet henlegger sakene og det til tross for at man har en kjent gjerningsmann eller gjerningsmenn.

Skal vi makte å stoppe den økende kriminaliteten i næringen trengs et meget tett og godt samarbeid mellom næringens organisasjoner/bedrifter og offentlige myndigheter.

Les hele intervjuet i Aftenøposten her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politimesteren-i-Oslo-frykter-trusselen-fra-byggekrim-7317271.html