Borregaard investerer 225 millioner i nytt anlegg

Borregaards styre har besluttet å investere 225 millioner kroner i et anlegg for produksjon av såkalt mikrofibrillær cellulose.

Anlegget vil bli bygget på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg.  Beslutningen blir godt mottatt av regjeringen.

- Norge har store muligheter til å lykkes innenfor fremtidens bioøkonomi, der alternativ utnytting av biobasert råstoff står sentralt. Vi har rikelig råstofftilgang og vi har den kompetansen som skal til for å kunne utnytte de ressursene vi har. Borregaards satsing innenfor for disse områdene er et godt eksempel på Norges muligheter innenfor bioøkonomien, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Borregaard har jobbet med utviklingen av mikrofibrillær cellulose (MFC) siden 2005 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffet i MFC er spesialcellulose som gjennom avansert teknologi, utviklet av Borregaard selv, splittes opp til et komplekst nettverk av såkalte fibriller, de fineste trådene i organiske materialer. MFC har unike egenskaper som blant annet viskositetsregulator, stabilisator, konsistensgiver og vannbindingsmiddel. Produktet kan benyttes i en rekke anvendelser som lim, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og andre industrielle bruksområder.

Anlegget, som er i kommersiell skala, vil ha en designkapasitet på 1000 tonn årlig med mulighet for senere utvidelser. Produksjonen er forventet å starte i 3. kvartal 2016.