– Arbeidsgruppa må se på alle mulige tiltak, sier Venstres Ola Elvestuen. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Borgerlig budsjettgruppe strides om mandatet

En ny borgerlig supergruppe skal bidra til å løse klimaflokene i budsjettforhandlingene. Men hva den egentlig skal gjøre, strides det om. Mandatet ventes først å bli klart senere i dag.

– Arbeidsgruppa må se på alle mulige tiltak, inkludert skattelettelser og skatteskjerpelser som kan bidra til klimakutt og skape nye arbeidsplasser, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Regjeringspartiene avviser at regjeringens bilpakke er oppe til diskusjon. Endringer i bilavgifter samt økt pris på diesel og bensin vil ikke være del av gruppas mandat, får NTB opplyst.

Elvestuen og Venstre har en ganske annen forståelse.

– Helheten

Venstre-nestlederen, som også leder Stortingets energi- og miljøkomité, slår fast at avgiftene på bilbruk absolutt er del av helheten som det skal forhandles om.

– Skatter og avgifter, også drivstoffavgifter, vil være en del av arbeidet som vi nå skal gå i gang med. Det er jo skatter og avgifter som bærer det grønne skiftet, sier Elvestuen til NTB.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi slo onsdag fast at arbeidsgruppa først og fremst skal gå igjennom alle miljøtiltakene i budsjettet og liste opp forslag til nye grep som kan gi klimaeffekt.

– Det er ikke aktuelt å skru mer på drivstoffavgiftene, men det er en rekke andre miljø- og klimatiltak som er en del av budsjettet, sa han.

– Meny

På første dag av de borgerlige budsjettforhandlingene ble det onsdag klart at den kanskje hardeste nøtta ble skjøvet over til en egen arbeidsgruppe bestående av Ola Elvestuen (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Kenneth Svendsen (Frp) og Nikolai Astrup (H).

Arbeidsgruppa skal utrede ulike tiltak som skal gi utslippsreduksjoner i Norge. Men selve forhandlingene skal fortsatt foregå hos finanspolitikerne i statsrådssalen.

– Arbeidsgruppa skal bidra til at vi får på bordet en meny over hva som kan bidra til det grønne skiftet. Så blir det vår jobb å bringe det inn i forhandlingene, sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til pressen onsdag.

Flere grupper

Den borgerlige arbeidsgruppa er ikke den første i sitt slag. Som et resultat av budsjettenigheten i fjor, forhandlet nemlig finanspolitikerne videre om tiltak for å følge opp rapporten fra Grønn skattekommisjon.

Så ble forhandlingene i mars løftet til nestlederne og det pressen omtalte som den borgerlige supergruppa. Men selv ikke da partilederne og statsministeren personlig trådte inn i samtalene tidlig i høst, ble det framgang.

I stedet gjorde finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) det klart allerede uka før statsbudsjettet ble lagt fram, at regjeringen har strukket seg så langt det er mulig når det kommer til bilavgifter.