Borettslagsboligen økte med 272 000

Målt i kroner har boligprisene i Norge aldri økt så mye som siste året. Verdien på en brukt borettslagsbolig gikk opp med 272.000 kroner i løpet av fjoråret.

- Mens snittprisen lå under en million for fem år siden, må man nå ut med 1,6 mill. kroner for en slik bolig, sier adm. direktør i NBBL, Ralph Norberg. NBBL-direktøren forteller at NBBLs helt ferske statistikk for fjoråret, viser en prisvekst på 19,9 prosent for landet som helhet. Størst var økningen i Stavanger med 35 prosent, mens den var lavest i Tromsø med 13,1 prosent. - Siste kvartal i fjor var det økning i prisene over hele landet, opplyser Norberg som kan fortelle at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukt bolig i et borettslag nå er på 24.200 kroner. Ifølge NBBL-statistikken har prisene på borettslagsboligen blitt nesten femdoblet de siste 14 årene. Siden 1996 har borettslagsboligen hvert år økt mer i pris enn selveierboliger. NBBL registrerer også en endring når det gjelder boligstørrelse. - Mens kvadratmeterprisen i flere år på 90-tallet var omtrent lik uansett boligstørrelse, er det nå blitt markerte forskjeller. 1-roms boligen er i dag over 15.000 dyrere pr. kvadrat enn 5-roms boligen, sier Ralph Norberg. I NBBLs statistikk sammenligner man også prisutviklingen i landets store byer over lengre perioder. Prisveksten siden år 2000 har vært størst i Bergen med vel 120 prosent. Stavanger har i dag boligpriser som er 94,5 prosent høyere enn i år 2000. Oslo har det høyeste prisnivået på borettslagsboliger med 30.000 kroner pr. kvadrat, mens Stavanger er nest høyest med fire tusen kroner lavere pris. I NBBL antar man at prisveksten vil fortsette også dette året. Ikke minst bidrar høy befolkningsvekst, stabilt lav arbeidsløshet, fortsatt lavt rentenivå og kapasitetsproblemer ved bygging av nye boliger til dette. - NBBLs prognose er en økning i boligprisene på 8-10 prosent i 2007, sier samfunnsøkonom og statistiker i NBBL, Dag Rune Arntsen.