Thor Eek

Borettslagenes solformørkelse

Det er et paradoks at installeringen av «smarte» strømmålere (AMS) hindrer borettslag og boligsameier i å være klimavennlige. Norges ambisiøse klimamål for 2020 forblir et stykke papir når det ikke gjøres noe med at 20 prosent av boligmassen blir fratatt muligheten til å være plusskunder.

Thor Eek

Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Plusskundeordningen er et godt eksempel på hvordan

forbrukere kan produsere miljøvennlig energi, og selge potensielt overskudd tilbake til kraftselskapet. I boligselskap forutsetter det at alle boenhetene kan måles gjennom et felles målepunkt hvor man både kjøper og leverer strøm, såkalt fellesmåling.

Fellesmåling ble forbudt fra 2010, men boligselskap har fått tillatelse til å videreføre dette inntil nettselskapene installerer AMS. Det skal skje innen 2019, men installasjonen starter nå. Det betyr at enden er nær for fellesmåling, og at lovverket setter en effektiv stopper for plusskundeordninger i boligselskaper. Det finnes derimot en unntaksregel i forskriften, men den skal praktiseres veldig snevert ifølge Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), og kun brukes når det blir ekstraordinære kostnader forbundet med installeringen av AMS. NVE bør i stedet praktisere forskriften slik at det gis unntak når AMS ikke er samfunnsmessig økonomisk lønnsomt, og derved sikre at 1/5 av den norske boligmassen fortsatt har muligheten til å organisere seg klimavennlig.

NVE skygger for solen. I Norge er det 550.000 leiligheter i blokker. Med fellesmåling kan disse stå for en storstilt satsing på solcellepanel, som er den mest utbredte måten å bli plusskunde på i dag. Utfordringen er at den som bor i en blokkleilighet ikke selv kan montere slikt utstyr på boligselskapets eiendom. Det er det bare styret i boligselskapet som kan bestemme.

Leiligheter har et betydelig lavere strømforbruk enn eneboliger. Derfor jobber regjeringen med å fremme tiltak for mer konsentrert bebyggelse. Det virker selvmotsigende at boligselskapene hindres i å innføre klimavennlige ordninger. Med fellesmåling kan boligselskapene i stedet tilrettelegge for at beboerne handler energismart i fellesskap.
Når myndighetene forbyr boligselskapene å bli fellesmålt hindres de fra selve fundamentet for å kunne delta som plusskunder. Det vil bremse utviklingen av solenergi, og utelukke en lønnsom måte å bruke solceller på i boligmassen. Kravet vil også hindre en stor del av norske boligeiere fra å bli plusskunder, og svekke muligheten til å oppnå Norges klima- og fornybarmål. Dette er synspunkter som også miljøorganisasjonen Zero og Norsk solenergiforening deler. Alle fortjener muligheten til å være miljøvennlige og oppnå økonomiske fordeler av dette. Plusskundeordningen må være universell.