Borestart på Ormen Lange

Boreskipet West Navigator har startet boringen av de åtte første produksjonsbrønnene på Ormen Lange-feltet 120 kilometer nordvest for Kristiansund.

Brønnene skal bores gjennom de to brønnrammene som ble installert på feltet i august og september. Boredypet er omkring 2.700 meter. Boreskipet som benyttes er Smedvigs West Navigator, som er utstyrt for å utføre boreoperasjoner året rundt. Skipet er utstyrt med dynamisk posisjonering som vil holde skipet i posisjon på borelokaliteten, der havdypet er omkring 850 meter. Brønnene på Ormen Lange-feltet blir de største dypvannsbrønnene som er boret noe sted og vil produsere gass tilsvarende 20 prosent av Storbritannias gassbehov. Boringen av de åtte brønnene vil pågå over en periode på mer enn to år. Shell er ansvarlig både for planlegging og gjennomføring av boreprogrammet og reservoarstyring. Hydro er operatør for utbyggingsfasen av Ormen Lange. Det omfatter både utbyggingen på feltet og gassanlegget på Nyhamna i Aukra kommune og gjennomføringen av rørledningsprosjektet Langeled. Shell blir operatør i driftsfasen for feltet. I mars 2004 ble Smedvig tildelt kontrakten for boring av produksjonsbrønner. Kontrakten som ble tildelt av lisensgruppen for Ormen Lange-feltet, har en verdi på omkring 1,17 milliarder kroner. Produksjonsstart for Ormen Lange er etter planen i oktober 2007. Ormen Lange er det største feltet under utvikling på norsk kontinentalsokkel. Feltet befinner seg 100 kilometer utenfor kysten av Møre og Romsdal på et havdyp på mellom 850 og 1.100 meter.