Bondetopper vil til NHO

Styret i bondeeide Tine har i all stillhet reist et kontroversielt forslag: Å gå over til NHO.

Styret i det bondeeide meieriselskapet Tine har i all stillhet startet en intern prosess med henblikk på å si opp medlemskapet i landbrukets egen arbeidsgiverorganisasjon, Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA), og heller bli medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), skriver ABC Nyheter.

Tines konsernstyre har sendt et forslag om å vurdere NHO til et kommende møte i Tines råd 17. februar.

– Vi har fått en orientering i vårt styre om at Tine vil ta opp dette spørsmålet i sitt råd. Så skal vi ha et nytt styremøte om saken etter at Tines råd har sagt sitt. sier direktør Nikolai Astrup Westlie i Landbrukets Arbeidsgiverforening til ABC Nyheter.

På grunn av NHOs aktive støtte til norsk EU-medlemskap, er et slikt skritt svært kontroversielt blant Tines eiere, over 15.000 melkeprodusenter landet over.

Tine-konsernets ansatte utgjør over 5.000 av de i alt 13.000 ansatte i LAs medlemsbedrifter. Tine betaler 42 prosent av kontingentinngangen til LA. (©NTB)