Bompengesaken har stjålet mye oppmerksomhet fra andre viktige saker

Mandag er vi vitne til det beste demokratiet har å by på - valgdagen. Dagen da folket skal stemme frem hvem som skal styre på deres vegne. Selv om vi kanskje ikke har følt det slik hele veien, for rikssaker og rikspolitikerne har i stor grad dominert debatten – er det de lokale politikerne som nå skal velges inn til landets kommunestyrer og fylkesting.

Mandag er det de som skal styre de nære og lokale sakene vi er opptatt av som står på valg. Det har vært nok av saker å debattere – men det de aller fleste vil huske fra denne valgkampen er ett tema – bompenger. Med protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompengers enorme fremmarsj en rekke steder har tematikken presset seg frem – og nærmest fått de etablerte partiene til å gå av hengslene i bompenge-skrekk – spesielt enkelte av dem. Selv om mange oppfatter dette som en viktig sak, som det jo enkelte steder også er, har denne tematikken fått for mye oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Selvsagt er det viktig å se på hvilket bompengenivå vi nå har fått og hvordan dette presser seg på enkelte steder, men det finnes også flere andre viktige saker å debattere – som på mange måter har forsvunnet i bompengetåka.

Mange i byggenæringen hadde kanskje håpet at 2019 skulle bli året der det enorme kommunale etterslepet skulle komme mer i fokus. RIFs «State of the Nation» har gang på gang pekt på hva som blant annet må gjøres for å få landets kommunale skoler, vannforsyningsanlegg og veier opp på et akseptabelt nivå – og vi snakker her om viktige samfunnsinstitusjoner som har fått forfalle altfor lenge – men som ikke i det daglige får den oppmerksomhet det fortjener – og da blir mye av dette nødvendige vedlikeholdet utsatt gang på gang. Faren er at vi står her igjen om fire år og diskuterer hvorfor det har blitt verre og ikke bedre. Det kommunale vedlikeholdsetterslepet skal være på svimlende 1.450 milliarder kroner.

Ifølge meningsmålingene er det fløypartiene som vil gjøre det skarpest i årets valg. Dette vil nok jevne seg noe ut på valgdagen, når folk faktisk skal avgi sin stemme. Men vi vil nok oppleve at både Miljøpartiet de Grønne og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger vil gjøre det sterkt - sammen med Senterpartiet selvsagt. Hvor sterke de blir rundt om i landet gjenstår å se – men det vil definitivt bli noen spenstige rokkeringer rundt om i landet – som også vil gi mange kommuner en helt ny og spennende hverdag. I hvor stor grad dette faktisk vil påvirke hverdagslivet rundt om i landet gjenstår å se – men kjedelig har i hvert fall politikken ikke vært den senere tiden – og årets lokalvalg kan også bli en spennende opptakt mot et enda mer interessant stortingsvalg om to år.

I en verden der vi på mange måter lever i en mer urolig og uoversiktlig tid enn på lenge – og hvor politikere og partier som på flere måter står på utsiden av det bestående vi har vært vant med i flere tiår vinner terreng, er det veldig viktig at alle er med på å sikre demokratiets sterke posisjon gjennom faktisk å bruke stemmeretten. Skal vi få inn politikere som jobber på vegne av en så bred del av befolkningen som mulig, må vi bruke denne dagen som valget gir oss. Mandagens valg er spennende på flere måter – men vi tror at 2019-valget vil bli både en valgkamp og et valg vi vil huske i lang tid fremover – og som kan gi mange interessant forhandlingsrunder og konstellasjoner i ukene fremover.

Til slutt - husk hva Frank Aarebrot sa – ved å sitte hjemme på valgdagen gir du en halv stemme til dem du liker minst.