Bompenger til besvær

Forhåndsinnkreving av bompenger på veier som ennå ikke er åpnet kan være i strid med EUs lover, skriver VG.

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har kontaktet Samferdselsdepartement om saken etter å ha mottatt tre klager. I følge VG krever ESA også svar på andre spørsmål knyttet til bompenger. - Vi ser at det kan være hold i klagene. Derfor ønsker vi i første omgang å stille norske myndigheter noen spørsmål, sier presse- og informasjonsansvarlig i ESA, Tor Arne Solberg-Johansen til VG. Hvis svarene fra Norge tilsier at EØS-avtalen brytes, vil ESA kreve endringer i bompraksisen. Samferdselsdepartementet jobber med å formulere et svar til ESA. De tre klagesakene behandles samtidig.