Illustrasjonsfoto

Boligvekstutvalget foreslår flere mindre leiligheter i Oslo - byrådslederen vurderer å lempe på restriksjonene

Tidligere i år etablerte byrådsleder Raymond Johansen det såkalte Boligvekstutvalget, med flere private utbyggerne og andre boligeksperter, i tillegg til representanter for kommunen til å komme med forslag til hvordan man kan bedre boligutbyggingen i Oslo. Nå har de lansert 59 forslag.

Ap.no melder tirsdag kveld at det blant annet foreslås å lempe på leilighetsnormen, ved at man kan bygge ut flere mindre leiligheter enn hva som i dag er mulig sentralt i Oslo.

Les hele rapporten her

Nå er det slik at maksimalt 35 prosent av leilighetene som bygges i et prosjekt være mellom 35–50 kvadratmeter. Utvalget foreslår nå å øke andelen til maks 50 prosent. De foreslår også at minimum 40 prosent av boligene må være over 75 kvadratmeter.

Avisen skriver også de kommunale instansene i utvalget, instituttlederen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Forbrukerombudet, ønsket å beholde dagens norm, men at flertallet gikk inn for endringen. Raymond Johansen påpeker også at dette kan bli vedtatt av kommunen.

– Jeg har sagt før at jeg er åpen for å endre det. Det er en diskusjon vi må gjennom i byrådet. Der er det ulike oppfatninger om det, som går på tvers av partiene, sier Johansen til aftenposten.no.

Baard Schumann i Selvaag Bolig/Boligprodusentenes Forening sitter i utvalget

– De store tingene, som virkelig vil monne for å få boligvekst tok kommunens representanter dissens på. Det viktigste å få endret er leilighetsnormen, sier han til avisen.

Dette er ikke det eneste forslaget som er kommet inn. Totalt har byrådet fått en oversikt med 59 forslag. Flere av disse omhandler blant annet forholdet mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten.

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj trekker frem utearealsnormen i tillegg til leilighetsnormen.

Representantene for boligbyggerne mener at at dagens regler krever for mye uteareal for hver leilighet og foreslo at det ikke skal stilles like strenge krav til solforhold.

Disse sitter i utvalget:
Kari Gjesteby, leder
Norsk boligbyggelags landsforbund ved Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS
Boligprodusentene ved styreleder Baard Schumann, adm. dir. Selvaag Bolig ASA
Norsk Eiendom ved adm. dir. Thor Olaf Askjer
Entreprenørforeningen bygg og anlegg ved adm. dir. Kari Sandberg
Forbrukerombudet ved fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad
Inger-Lise Saglie, instituttleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen S. de Vibe
Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved etatsdirektør Eskil Bråten 

Boligbygg Oslo KF ved adm. dir. Jon Carlsen.

Les hele rapporten her