Boligtrøkk i Akershus

Det nærmeste området rundt Oslo har over noe tid merket en stadig økende interesse i boligmarkedet, med påfølgende økning i prisene. Dette har selvsagt påvirket pågangen rundt både brukt- og nyboligmarkedet. Nå er man imidlertid i ferd med å gå opp på et nytt nivå.

Det meldes nå om rekordinteresse på visningene i de nærmeste områdene rundt hovedstaden. Samtidig melder flere eiendomsmeglere om noe mindre folk på visning i Oslo enn tidligere. Man trekker frem de nye finansieringskravene for boligkjøpere i Oslo som forklaring. Fra nyttår trådte som kjent de nye reglene fra Finanstilsynet i kraft. Det betyr blant annet at bankene for Oslo begrenser mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene til 8 prosent av verdien av samlede utlån eller inntil 10 millioner kroner per kvartal. Det stilles også strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo - etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent, mens det er 15 prosent for resten av landet. Regjeringen innfører også en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Den nye forskriften gjelder i utgangspunktet frem til 30. juni 2018.

Dette kan helt sikkert være en forklaring på at flere nå velger ikke å kjøpe eller ikke klarer å finansiere boliger i Oslo. Ikke minst kan dette gjelde for de som da skal investere i sin bolig nummer to eller tre. Det kan være at flere nå velger å se ut av Oslogryta, og prøver lykken i nabokommunene der flere av de nye kravene ikke gjelder. Spesielt kan dette da påvirke Asker og Bærum, samt nedre deler av Romerike i tillegg til Follo.

Vi tror det er for tidlig å komme med noen endelig fasit her. Det er helt klart at nye regler fra Finanstilsynet kan ha stor effekt på boligmarkedet, som er så vart for stemningsendringer og når det kommer til de forventede fremtidsutsiktene. Dette har vi klare eksempler på fra vår nære fortid – og som førte til store unødvendige problemer i boligmarkedet. Likevel må vi se de nye reglene over lenger tid enn det vi har opplevd nå. Januar-tallene var sterke for Oslo, og februartallene kommer snart. At det vil bli en større nedgang i hovedstaden er det vel få som tror på. Selv om enkelte opplever en viss nedgang, må vi huske på at det generelle behovet og ønsket etter bolig i Oslo fortsatt er rekordstort. Det er også slik at utbyggingstakten av nye boliger ikke har holdt følge med etterspørselen over tid, og tilflyttingen til hovedstaden vil ikke avta med det første – heller tvert om. Men blant investorene kan det likevel bli slik at Finanstilsynets endring vil skape en forandring i kjøpemønsteret.

Utviklingen med stadig større interesse blant randsonene til Oslo hadde nok kommet uansett nye finansieringsregler eller ikke – men interessen virker utvilsomt å ha økt de siste par ukene – i hvert fall om vi skal tro eiendomsmeglerne. Denne utviklingen vil også fortsette, uansett. Med den sterke prisutviklingen vi har sett i sentrale deler av Oslo, vil stadig flere få utfordringer med å finansiere sine boliger i Oslo, og man må lenger unna de mest sentrale områdene. Prisene i de nærmeste tettstedene til Oslo har økt kraftig de senere årene også, og vi ser at effekten når stadig lengre unna. På bygg.no la vi nylig ut en artikkel der de peker på å ha merket effekten av finanskravene på Eidsvoll, og da begynner vi komme en god del mil unna hovedstaden. Dette vil opplagt også langt flere tettsteder i en større sirkel rundt Oslo oppleve. Det er begrenset med tomter i de nærmeste områdene, men fortsatt gode muligheter om man reiser litt lenger unna. Det påvirker selvsagt også prisene, og mange, spesielt barnefamiliene ønsker ofte litt mer plass, og gjerne mulighet til å løpe rundt huset.

De som jobber tett mot boligmarkedet i og rundt Oslo, går dermed spennende tider i møte. Hvordan vil kravene fra Finanstilsynet slå ut på noe lenger sikt?