Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusenetene presenterte rapporten "Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge seriøst".

Boligprodusentene vil legge ned sentral godkjenning

I en fersk rapport kommer Boligprodusentene med 27 forslag til Byggkvalitetutvalget, som er regjeringens ekspertutvalg for blant annet vurdering av sentral godkjenning.

Boligprodusentenes Forening offentlige tirsdag rapporten "Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge seriøst" under en pressekonferanse i Næringslivets Hus i Oslo.

Administrerende direktør Per Jæger sier rapporten er et innspill til Byggkvalitetutvalget med forslag til flere av problemstillingene som inngår i utvalgets mandat.

Ekspertutvalget skal vurdere dagens system med sentral godkjenning og andre virkemidlene i plan- og bygningsloven, og skal levere sin innstilling 1. februar 2020.

- Hovedtrekket i anbefalingen vår at man legger ned den sentrale godkjenningen slik man kjenner den i dag, og endrer dette til en registerordning. På den måten kan vi styrke seriøsiteten i alle deler av næringen, ikke bare det som er ansvarsrettbelagt, sier Jæger.

Flere hovedpunkter

Han fremhever at rapporten foreslår endringer i registerordninger som kan bidra til å styrke seriøsiteten innen alle deler av byggevirksomheten, samt gi bedre tilpasning mellom kvalifikasjonskrav og endringer i utdanningssystemet.

- Ikke minst anbefaler vi grep for at kvalitetssikring skal bli et mer effektivt verktøy for foretakenes forbedringsarbeid, forklarer Jæger.

Av de totalt 27 forslagene trekker han fram følgende blant de viktigste:

  • Legge ned sentral godkjenning og erstatte denne med en markedsbasert ordning.
  • Flytte fokus for kvalitetssikring fra papirbasert dokumentasjon til forbedringsarbeid.
  • Uavhengig kontroll må forsterkes innen pålitelighet i samsvar med eurokodene.
  • Dagens kontroll av våtrom og lufttetthet for boliger erstattes av definerte dokumentasjonskrav.
  • Kvalifikasjonskrav for utførelse baseres på fagfolk med fagutdanning og spesialisering basert på modulbasert etter- og videreutdanning - prosjektlederkompetanse må anerkjennes som en viktig kvalifikasjon.
  • Et førstelinjetilsyn må etableres for å føre kontroll med egenerklærte kvalifikasjoner.
  • Personers kvalifikasjoner må være søkbare i nasjonalt vitnemålregister.

Håper på debatt