Administrerende direktør i Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Arkivfoto

Boligprodusentene: - Vi frykter myndighetene skal dra oss enda lenger ned, det har de gjort mange ganger før

Igangsettingstallene stuper. Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, frykter innstramminger i boliglånsforskriften vil forsterke utviklingen og gi lavere sysselsetting i byggenæringen. 

Tirsdag gikk både Boligprodusentenes Forening og flere aktører i byggenæringen hardt ut mot Finanstilsynets forslag om å stramme inn boliglånsforskriften ytterligere.

Dagen etter la Per Jæger frem ferske tall som viser at ingangsettingen av nye boliger stuper. I august var fallet på hele 41 prosent.

Dersom Finanstilsynet får gjennomslag for sitt ønske om innstramminger, tror Boligprodusentenes Forening det vil forsterke en allerede bekymringsfull utvikling for boligbyggerne.

– Vi ser at innstramminger i boliglånsforskrifter har hatt virkning før og når markedet er så turbulent som det er nå, så er vi bekymret. Vi ser at det er et marked for nye prosjekter der ute, men dersom du får for mye uro, så stopper markedet opp. Og det vi taper nå, får vi ikke tilbake senere, sier Per Jæger til Byggeindustrien.

– Du advarer Finansdepartementet og Siv Jensen mot å følge Finanstilsynets anbefalinger. Frykter dere en prisoppgang?

– Hvis vi tror på markedskreftene, og jeg tror det er en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel, så vil prisene gå opp. I dag er det et flatt marked i Oslo og i store deler i landet fordi det er balanse i markedet. Men får du en ubalanse i markedet, så skjer det noe. Akkurat når den ubalansen vil gi seg utslag, skal jeg være forsiktig med å si noe om, sier Jæger.

– Du sier dine medlemmer er bekymret, hvordan vil de merke en innstramming i boliglånsforskriften?

– De vil få mindre å gjøre, og det betyr at de må over i et annet type marked for å kompensere. Og får vi ikke nok å gjøre, så må man også justere antall ansatte. Det har man alltid gjort, sier Jæger.

Han er i tillegg bekymret for at bankene har begynt å stille krav om 70 prosents salg av leiligheter før man starter opp et boligprosjekt.

– Når du får alt dette oppå hverandre, så forsterker det alt det vi allerede har vært inne på. Derfor advarer vi også så sterkt mot dette forslaget. Vi frykter at myndighetene skal dra oss ytterligere ned, for det har de gjort mange ganger før, sier Per Jæger. 

Mener de unge rammes

Bjørn Mangor Birkeland, administrerende direktør i Prognosesenteret. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Prognosesenterets administrerende direktør Bjørn Mangor Birkeland tror heller ikke en innstramming vil være gunstig for boligprisutviklingen.

– Det er en gerenell oppfatning i finansnæringen at man må ha like regler for bankene, og det tror jeg er ukontroversielt. Men vi tenker at tidspunktet for å stramme skruen ytterligere til nå, ikke er helt optimal, sier Birkeland.

Han mener boliglånsforskriften har fungert i å redusere boligprisveksten, men frykter et nytt hopp dersom det kommer strammere regler.

– Vi tror at boligprisveksten vil avta, og sannsynligvis vil den kunne være negativ til neste år. Men innføres det som Finanstilsynet foreslår, kan vi få en oppgang nå fordi man ønsker å komme de nye reglene i forkjøpet. At det får konsekvenser, det er helt åpenbart, sier Birkeland.

DnB har gjort målinger og sier forslaget til Finanstilsynet vil holde 20.000 boligkjøpere ute av markedet over natta dersom innstrammingene kommer.

– Og da er først og fremst de unge som blir rammet. Man må være klar over at det kommer til å få store konsekvenser for en gruppe av boligetterspørrere som ikke kommer seg inn i markedet, sier Birkeland.