Digitaliseringsarbeidet står i fokus når Boligprodusentene og Byggevareindustrien arrangerer felles fagdag på dag 2 av Boligkonferansen 2018. Her viser Norgeshus frem noen av sine digitale satsinger på fjorårets konferanse.

Boligprodusentene og Byggevareindustrien med felles fagdag

På Dag 2 av Boligkonferansen inviterer Boligprodusentene og Byggevareindustriens Forening inn til en felles fagdag med fokus på digitalisering.

Dette skjer i etterkant av gjennomføringen av foreningenes generalforsamlinger på Meet Ullevaal 25. april.

– Ved å kjøre en felles fagdag bidrar vi til å bedre mulighetene for digitalisering og samhandling mellom boligprodusentene og byggevareprodusentene. Boligprodusentene er en attraktiv kundegruppe for oss. De jobber industrielt og er kommet langt i bruk av digitale verktøy. Med den stadige utviklingen innen digitaliseringen ser vi muligheter for og behov for å snakke mer på tvers av de tradisjonelle veiene, sier adm. dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening.

Felles program
Programmet for fagdagen er satt opp sammen av de to foreningene, og de håper dette kan bidra til at de i enda større grad kan møtes på felles arenaer og bli enda mer konkrete for å digitalisere sammen.

Markedssjef Jøns Sjøgren i Boligprodusentene peker på at de legger opp til korte innlegg der de har utfordret flere bedrifter, både blant boligprodusentene og byggevareprodusentene, til å dele sine erfaringer og gi status i digitaliseringsarbeidet.

– Etter at bransjen har kommet med sine refleksjoner har vi også hentet inn eksperter og spesialister innen ulike felter rundt digitaliseringsarbeidet. Vi får innlegg blant annet fra teknologiselskaper, rådgivere og representanter fra myndighetene. Vi er blant annet spente på signalene staten har rundt det å samarbeide med bransjen rundt digitaliseringsarbeidet, legger Sjøgren til.

Blant annet kommer det innlegg fra både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Oslo kommune, i tillegg til DiBK.

Mange digitaliseringsprosjekter
Det pågår for tiden mange ulike digitaliseringsprosjekter i og rundt byggenæringen.

– Vi må se til at vi ikke får en utvikling der alle skal digitalisere hver for seg – vi må digitalisere sammen. Dette er ikke enkelt å få til, men er noe vi kontinuerlig jobber med, og håper denne fagdagen vil være med å bidra til, påpeker Sjøgren.

Arrangementet avsluttes av adm. dir. Jon Sandnes i BNL, med headingen «Veien videre for å digitalisere sammen».

Hovedmålgruppen er foreningens medlemmer men arrangementet er åpent for alle.