Per Jæger mener det er de unge som rammes av Finanstilsynets innskjerpingsforslag.

Boligprodusentene: - Finanstilsynets forslag vil ramme de unge


Per Jæger i Boligprodusentene er ikke imponert over forslaget som ble lagt fram av Finanstilsynet i dag. Han mener det er de unge som rammes.

– Tiltakene som Finanstilsynet i dag anbefaler for å bremse boliglånsveksten, er ikke noe godt bidrag til å få fart på boligbyggingen. Denne innstrammingen vil ramme de unge og barnefamiliene. Hvis tiltakene vil føre til nedgang i boligprisene, vil de som kan ta opp rammelån, investere i boliger, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til Byggeindustrien. 

Må legge til rette for økt boligbygging
Han mener det mest fornuftige myndighetene kan gjøre i dagens situasjon, er å legge til rette for økt boligbygging.

– Det vil være det beste bidraget de kan gi til unge boligkjøpere som nå presses til å ta opp for store boliglån, kommenterer han.

Finanstilsynets forslag overfor Finansdepartementet vil gjøre det vanskeligere å få lån, blant annet ved at renteøkningen som skal legges til grunn for stresstestingen av låntakers betjeningsevne, økes med 1 prosentpoeng.

Dermed må låntakerne kunne tåle en renteøkning på 6 prosentpoeng, mot dagens 5 prosentpoeng.

Maks belåningsgrad beholdes
Finanstilsynet vil også innføre et krav om minst 2,5 prosent årlig avdragsbetaling fra første år for alle nedbetalingslån med belåningsgrad over 65 prosent. Dette tilsvarer avdragskravet for et serielån med 40 års løpetid.

Tilsynet vil beholde maksimal belåningsgrad for nedbetalingslån på 85 prosent av boligens verdi, men denne kan økes dersom det kan stilles betryggende tilleggssikkerhet i annen eiendom.

Videre reduseres maksimal belåningsgrad for rammelån fra 70 prosent til 65 prosent, og uten mulighet for høyere belåningsgrad etter særskilt forsvarlighetsvurdering.