Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Boligprisene steg med 1,1 prosent i august

Boligprisene fortsatte å stige i august. Veksten var sterkest i Oslo.

Det viser tall som ble lagt fram av Eiendom Norge torsdag.

Nasjonalt steg boligprisene med 1,1 prosent nominelt i august. Korrigert for sesongvariasjoner er det snakk om en prisvekst på 0,3 prosent.

Tallene viser også at det er solgt rekordmange boliger i år, koronakrise til tross.

Normalt for august
Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, beskriver utviklingen i august som normal.

– Vi forventer at prisutviklingen i 2020 vil ende opp på et nasjonalt nivå som ligger i nærheten av det vi satte som en prognose, vel å merke før korona, på 3 prosent, sa Lauridsen da han presenterte boligstatistikken.

Ifølge ham venter Eiendom Norge ikke noen større effekt av koronapandemien på boligprisene framover.

Tvert imot tror Eiendom Norge at Norge nå er på vei inn i en lang periode med moderat prisutvikling.

Oslo vekker bekymring
Unntaket er Oslo. Der frykter Eiendom Norge kraftig prisvekst og mangel på boliger.

– Boligbyggingen har over tid vært lav, men noen få unntak, og boligbyggingen går nedover. Så her kan vi få et misforhold mellom tilbud og etterspørsel, advarte Lauridsen på torsdagens pressekonferanse.

Ifølge ham er det ingen tegn til noen snarlig løsning på problemet.

– Det er utvilsomt et problem hvis landets hovedstad og hovedstadsregionen blir så dyr at det blir vanskelig å etablere seg for folk med lavere og midlere inntekter framover, advarte Lauridsen.

Stavanger på bunn
I august hadde Oslo den sterkeste prisveksten i Norge med en oppgang på 1,6 prosent.

Stavanger og omegn lå i motsatt ende med en prisvekst på 0,4 prosent.

Samlet har boligprisene steget 6,1 prosent i Oslo de siste tolv månedene. Nasjonalt ligger boligprisene 4,3 prosent høyere nå enn de gjorde for ett år siden.