Boligprisene opp i august

Prisene på omsatte borettslagsboliger i GARANTI Eiendomsmegling gikk opp med 0,3 prosent fra juli til august i år.

 

Siden årsskiftet har prisene steget med 4,4 prosent, og siden august i fjor har prisene steget med 9,5 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i august var kr 21.413,-. Siden juli 2007 har det vært en prisøkning på 0,3 prosent.

- Vår prisstatistikk viser at det er fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet. Vi solgte like mange boliger i august i år som i august i fjor, men har nå fått inn mange flere nye oppdrag. Prisstigningen vi ser i august er moderat og i tråd med våre forventninger, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud - færre budgivere
Det ble lagt inn 4,9 bud pr bolig i august, noe som er en økning med 0,9 bud fra juli. Derimot er det færre budgivere hvor vi nå har 2 mot 2,2 budgivere i forrige måned. Dette viser at det fortsatt er konkurranse om boligene.

Antall omsetningsdager opp
Antall omsetningsdager hos Garantikontorene (antall dager mellom 1. annonse-dag og dagen der selger aksepterer budet) var 35 dager i august. Det er fire dager mer enn i juli.