Boligprisene opp 3,4 prosent

Prisene på brukte boliger økte med 3,4 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002, og er nå i gjennomsnitt 7,2 prosent dyrere enn i 1. kvartal 2001.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene i Oslo og Bærum steg i 1. kvartal med 6,4 prosent etter en prisnedgang på 2,0 prosent i 4. kvartal i fjor. I de tre øvrige regionene, resten av Akershus, storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim og resten av landet, økte prisene med mellom 1,4 og 3,1 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Sammenligner vi prisene i 1. kvartal i år med samme periode i fjor, er forskjellen mellom regionene mindre. Prisøkningen varierer mellom 6,5 og 7,5 prosent. Prisen på småhus øker minst De foreløpige tallene viser at småhus i gjennomsnitt var 1,3 prosent dyrere i 1. kvartal 2002 sammenlignet med 4. kvartal 2001. For eneboliger og blokkleiligheter var prisoppgangen på henholdsvis 3,8 og 4,5 prosent i samme periode. Foreløpige tall Til sammen 3 113 boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene. Fra og med 1. kvartal 2002 er det korrigert for at de foreløpige tallene bygger på en overvekt av omsetninger fra de to første månedene i kvartalet.