Boligprisene øker igjen

Etter et halvår med nedgang, økte boligprisene igjen i årets fire første måneder. I snitt er prisoppgangen på 4,1 prosent. Prisene økte mest i Trøndelag utenfor Trondheim - med 6,8 prosent.

Den nye boligprisindeksen som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde onsdag viser at det er relativt store regionale forskjeller i hvor mye boligprisene økte. Den laveste prisøkningen ble registrert i Stavanger (1,7 prosent), Nord-Norge (2,5 prosent) og på Sør-Østlandet (3,1 prosent).

Etter Trøndelag, er det Akershus utenom Bærum som har sett den største prisøkningen (5,5 prosent), tett fulgt av Vestlandet utenom Bergen (5,3 prosent) og Trondheim (5 prosent).

I Oslo og Bærum steg boligprisene med 4,1 prosent i årets fire første måneder. Det er omsetningen av 14.492 boliger som danner grunnlaget for statistikken.