Boligprisene lå stille i oktober

Boligprisene lå stille over hele landet i oktober i forhold til måneden før, viser den siste boligsalgsstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Det er vanlig at boligprisene flater ut om høsten. Ser vi på de sesongkorrigerte tallene for oktober, var det en økning i boligprisene på 0,4 prosent. Dette tallet viser at den underliggende pristendensen i boligmarkedet stadig er for oppadgående, og at det fremdeles er godt trykk i boligmarkedet, sier direktør i Eiendomsmeglerforbundet, Finn Tveter. Trykket i markedet uttrykkes også gjennom antall boliger som omsettes og omsetningstiden. I oktober i år ble det ifølge Finn.no omsatt 4.845 boliger, mens det tilsvarende tallet for oktober i fjor var 4.376. Tar man hele landet under ett, var den gjennomsnittlige omsetningstiden for boligsalg på 25 dager mot 29 dager i oktober i fjor. Raskest går det å selge boliger i Oslo og Bergen der det tar 17 dager for handelen er gjennomført, mens Østfold er tregest med 43 dager. Ikke noen sprekk Hvis man regner med alle boligtyper og alle deler av landet, koster det i øyeblikket 1.961.000 kroner i gjennomsnitt å kjøpe seg husvære i Norge. I oktober i fjor var denne gjennomsnittsprisen på 1.798.000 kroner, dvs. en økning på 163.000 kroner på ett år. Ifølge Tveter viser boligsalgstallene at de som i vår snakket om boligbobla som ville sprekke, har tatt feil. Det er ikke noen tegn til sprekk i boligmarkedet. Økningen i boligprisene gjenspeiler bare den økonomiske veksten i samfunnet, sier styremedlem i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Torbjørn Ek. Han sier også at renter og renteøkning ikke er noe stort tema blant aktørene på boligmarkedet. Det trengs en kraftigere renteøkning enn den som enkelte økonomer har forespeilet i det siste, hvis det skal slå ut i boligprisene, mener Ek og Tveter. Ser vi på historien, hadde vi i august i 1998 en renteøkning på bortimot 3 prosent. Det slo ut i boligprisene med en gang, men utpå vinteren var det prisoppgang igjen, sier Ek. Tveter påpeker også at det har vært en kontinuerlig prisøkning på boliger i Norge siden 1992. Høyest i nord og vest Eiendomsmeglerforbundet har denne gangen sett nærmere på utviklingen av boligprisene i Norge de siste to årene og kommet fram til at det i dette tidsrommet har vært en prisoppgang på mellom 15 og 37 prosent. Størst har prisstigningen vært i deler av Bergen og i Tromsø med en prisøkning på over 36 prosent. Også i Nord-Norge har det vært stor prisøkning i denne perioden med et gjennomsnitt på vel 33 prosent. Men for Nord-Norge man være klar over at det er store lokale forskjeller, understreker Tveter. Hamar skårer høyt på denne statistikken med en prisøkning på 29 prosent de siste to årene, mens Øvre og Nedre Romerike kommer lengst ned med en økning på henholdsvis 15 og 14,8 prosent. Også Drammen, Tønsberg og Sandefjord skårer lavt på denne prisstatistikken. Gjennomsnittsøkningen i boligprisene i Norge de siste to årene er på 22 prosent, mens snittet for Oslo er på 20 prosent. Oslo ligger altså under Norgesgjennomsnittet, mens byen bare for et par år siden lå på toppen når det gjaldt prisøkning på boliger, opplyser Torbjørn Ek til NTB.