Boligprisene doblet siden 2000

Boligprisene i Norge er nå dobbelt så høye som da vi rundet årtusenskiftet. I løpet av det siste året har prisene steget med 7,5 prosent.

Fakta om boligprisene i november

* Prisen på eneboliger falt med 1,6 prosent fra oktober. Prisen var 5,4 prosent høyere enn i november 2011.

* Prisen på delte boliger falt med 2 prosent fra oktober. Den var 4,3 prosent høyere enn i november 2011.

* Prisen på leiligheter steg med 0,6 prosent fra oktober. Den var 8,5 prosent høyere enn i november 2011.

Det kom fram da eiendomsmeglerbransjen la fram sin månedsstatistikk for november mandag. Terje Buraas, leder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), bekrefter at gjennomsnittsprisen for bolig har doblet seg på tolv år, justert for endring i konsumprisindeksen.

– Vi håper at det er mange, mange år før vi ser en dobling igjen. Vi er ikke tjent med å ha for sterk vekst, sier Buraas.

Ettersom boligmarkedet normalt sakker betydelig på farten i desember, mener eiendomsmeglerne at de allerede kan oppsummere utviklingen for 2012. Boligprisen er nå 7,5 prosent høyere enn i november i fjor, noe som ligger på samme nivå som bransjens prognose.

Korrigert for sesongvariasjon steg boligprisene med 0,4 prosent fra oktober til november.

Myk landing
– På tampen av boligåret 2012 kan vi slå fast at markedet går inn for en myk landing med svak prisutvikling og avtagende omsetning etter et meget aktivt år, sier nestleder Leif J. Laugen i EFF.

Storparten av prisøkningen, 85 prosent, kom i vårmånedene. I høst har både priser og omsetningstakten bremset opp.

– Boligmarkedet har i hele høst vært som forventet med en flat eller en svakt synkende prisutvikling. Når gjennomsnittlig boligprisvekst inneværende år likevel ser ut til å havne et sted rundt 7,5 prosent, skyldes dette først og fremst den sterke prisutviklingen på boliger vi hadde første halvår, sier Laugen.

Leiligheter selger best
Leiligheter har igjen hatt den sterkeste utviklingen. I løpet av det siste året har gjennomsnittsprisen økt med 8,5 prosent. Leiligheter hadde også en liten stigning fra oktober til november, mens prisen på eneboliger og rekkehus falt.

– Prisutviklingen i november arter seg svært forskjellig for de ulike boligtypene, noe som bekrefter en mer langsiktig tendens. Mens eneboliger og delte boliger har hatt en relativt moderat prisutvikling så langt i år, har leilighetene hatt en betydelig prisvekst i samme periode, sier Laugen.

Årsaken er at det største presset stadig vekk finner sted i de store byene og omliggende områder. Leiligheter er fortsatt mangelvare, og dermed er de ikke utsatt for samme sesongvariasjon som større boliger, mener representantene for eiendomsmeglerbransjen.

Treg senhøst
I tillegg til juli er førjulstiden normalt den stilleste tiden på året i boligmarkedet. I år kan eiendomsmeglerne konstatere at desembereffekten satte inn allerede i november. Bare i overkant av 10.500 boliger lå i november til salgs på finn.no. Så lavt har ikke nivået ligget siden 2005.

Laugen tror noe av årsaken ligger i at folk får bedre og bedre kunnskap om sesongvariasjonene i markedet. Mens antall kjøpere er stabilt, vil selgerne vente til nyåret med å legge ut boligen for salg.

– Vi ser at folk er veldig bevisst på disse sesongsvingningene i pris. De prøver å legge ut boligen sin i starten av de to halvårene fordi det er da prisstigningen er størst, sier han.

Tromsø det nye Drammen?
De sterkeste vekstområdene fortsetter fremgangen. Fortsatt ligger Drammen på topp i prisøkning, fulgt av Buskerud for øvrig, Lillehammer, Trondheim, Sandnes, Oslo, Romerike og Stavanger.

Buraas biter seg merke i to utviklingstrekk som blir interessant å følge framover. Det ene er den sterke fremgangen i Nord-Norge, særlig Tromsø. Og tilsvarende at bolighandelen går så trått i Agder-fylkene.

– Utviklingen i Nord-Norge er veldig spennende. Er det oljeeffekten? Jeg tror ikke det er tilfeldig. Tromsø har slitt med etterdønningene etter finanskrisen, men nå ser vi at det er over. For første gang har Tromsø raskere omsetning enn Akershus. Er Tromsø det nye Drammen? Jeg tror det, sier han.

OBOS-prisene opp 0,7 prosent
Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo-området steg med 0,7 prosent i november. Det betyr en økning på 9,6 prosent siden november 2011.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området lå i november på 41 086 kroner. Hittil i år har prisene steget med 9,6 prosent.

OBOS-prisene økte kraftig i august i år, før vi opplevde en korreksjon av prisene i september og oktober.

– En prisstigning nå i november var derfor forventet. Vi tror at boligprisene vil fortsette å stige også i 2013, men forhåpentligvis ikke så kraftig som vi har vært vitne til de senere årene. En prisstigning på om lag 5 prosent for 2013 vil være realistisk, mener konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

I november ble det omsatt 713 OBOS-tilknyttede boliger mot 792 i oktober og 712 boliger i november 2011.