Boligprisene: De større byene nærmer seg Oslo

- De større norske byene har de siste årene nærmet seg Oslo når det gjelder boligpriser, sier direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til NTB.

Disse byene har hatt en kraftigere prisstigning per kvadratmeter enn Oslo. Snittet i prisnivået i Tromsø ligger nå bare 7 prosent under nivået i hovedstaden, mens Bergen og Trondheim ligger henholdsvis 13 og 14 prosent under. I Stavanger er avstanden vel 21 prosent, sier Tveter. Den motsatte utvikling ser Tveter og eiendomsmeklerne når det gjelder de mest sentrale områdene i Akershus og «pendlerbyene» Drammen, Fredrikstad, Moss og Tønsberg. Her har avstanden i pris per kvadratmeter økt de siste årene. Prisstigningen i Oslo har således ikke hatt effekt for disse byene i Sør-Norge, sier Tveter. Fra april til mai økte ikke boligprisene. De steg bare 1,2 prosent når de ble priskorrigert. Renteøkning Markedet i Norge forventer en renteøkning om ikke så lang tid, men formannen i NEF, Øivind A. Tandberg, sier at en endring av rentenivået alltid tar en viss tid før den slår ut på prisene i boligomsetningen. Hvor mye prisene blir påvirket når renten nå går opp, har vi ikke beregnet. Men folk flest vil klare en renteøkning på minst 0,5 prosent, for ellers vil de ikke klare å få lån i banken, sier Tandberg til NTB. En bolig koster nå i gjennomsnitt 19.200 kroner per kvadratmeter, og prisene ligger nå vel 9,5 prosent høyere enn de var i mai 2004. Hittil i år har prisene økt med 8 prosent i forhold til hele 2004, sa Tveter da han onsdag presenterte boligprisstatistikken for mai. Raske bergensere Omsetningshastigheten for norske boliger var i mai 26 dager mot 27 dager i mai 2004. Raskest unna går det i Bergen, der snittet nå er 16 dager. Snittet i Oslo var i mai 19 dager, 20 dager i Stavanger, 21 dager i Trondheim og hele 40 dager i Nord-Norge. 4.828 boliger fikk sin nye eier via finn.no, mot 4.360 i mai 2004. Det ble omsatt 2.610 leiligheter, 1.587 eneboliger og 631 delte boliger i mai i år, og oppgangen for hver boligtype er rundt 10 prosent. Antall usolgte boliger i finn.no det Tveter og Tandberg kaller «varelageret» var i mai på 12.794 boliger. Det er vel 3 prosent flere boliger enn i mai 2004. Det registreres alltid høye omsetningstall i månedene før sommeren, men tendensen er at flere og flere flytter på seg og skaffer seg ny bolig, sier Tandberg til NTB.