Boligpolitikken som dukket fram

Boligpolitikk var lenge fraværende, men nå har også den dukket opp som valgkamptema.

En av dem som har bidratt aktivt er NBBL-sjef Ralph Norberg. Han har merket seg at politikere fra regjeringspartiene nå innrømmer manglende oppfølging av Soria Moria.

Høye boligpriser og etablerings- problemer for ungdom har kommet mer i fokus, og i går skrev Norberg et stort debattinnlegg i Aftenposten om "Boligpolitikken som forsvant".

Der sa han rett ut at regjeringen ikke har løftet en finger for å oppfylle sentrale deler av dens egne boligpolitiske mål fra Soria Moria. Norberg advarte mot en utvikling der boligpolitikken gjøres stadig smalere, og nærmest blir en del av sosialpolitikken.

- Boligpolitikk i Norge handler for tiden først og fremst om de ekstremt vanskeligstilte, ikke vanlig ungdom. Men når valgkampen er over er det slett ikke usannsynlig at vi går inn i en periode hvor vi får en fornyet fokus på boligetablering som temaområde - og kanskje også boligpolitikk mer generelt, spår NBBL-direktøren.

- Det sentrale fokuset i mediaoppslagene har jo vært de problemene som unge mennesker med moderate inntekter ogmanglende støtte fra familie ved boligkjøp møter på dagens boligmarked. Særlig i de større byene representerer dette helt åpenbart et betydelig problem, påpeker Norberg. 

 Han mener det er grunn til å ta signalene på alvor når dette kobles sammen med spesielt byenes muligheter til å kunne tilby lærere, hjelpepleiere, politibetjenter osv.

- Det er riktig som det er sagt at dette er "key-workers". Også de trenger et boligtilbud som de kan betale for med sine helt vanlige inntekter. Samtidig er dette grupper som har for høy inntekt til at de omfattes av dagens selektive boligøkonomiske virkemidler, som bostøtte og boligtilskudd, sier Ralph Norberg.

Les mer her