Boligoppussing på kreditt

Tallet på nordmenn som har forbrukslån er nesten femdoblet siden 1997. En tredel av forbrukslånene brukes til oppussing av boligen.

Nesten halvparten av alle nordmenn mellom 20 og 60 år har slike lån, viser tall fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Selv om flere har slike lån går tallet på misligholdte lån ned fra 6,7 prosent i fjor til 6,2 prosent i dag, melder NRK. Gjennomsnittlig lånesum per låntaker er like stor som den var for åtte år siden.