Boligmarkedet flater ut

Boligprisene lå helt flatt i august. Naturlig etter en sterk juli, beroliger eiendomsmeglerne.

Årets julimåned var uvanlig sterk, og det førte til at utviklingen i august ble svakere enn de siste årene. Prisøkningen var på 1,6 prosent. Korrigert for sesongvariasjon var prisene helt uforandret.

Boligprisene ligger nå 2,3 prosent høyere enn i august i fjor.

– August går alltid i pluss for å korrigere en svak juli, samt at nye boliger kommer inn, men i år hadde vi en sterk juli, sa administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge da han la fram augusttallene onsdag.

Lavest på flere år

Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere prisutvikling i august enn i år. Men eiendomsmeglerbransjen beroliger:

– Vi må se juli og august i sammenheng. Dette er en midt på treet-periode, sier Dreyer.

– Det bekrefter den utviklingen vi har sett en stund. Boligprisene flater ut, det er en stabilisering i markedet, sier han.

Dreyer venter ikke en gjentakelse fra fjorårets høst, da markedet utviklet seg ekstraordinært svakt.

– Boligmarkedet oppleves i dag som vesentlig mer stabilt og velfungerende, sier han.

Markedet dempes alltid noe mot slutten av året. Eiendomsmeglerne anslår derfor at vi samlet sett vil ligge på en vekst på 5-6 prosent i slutten av året.

Høy aktivitet

I august i år ble det solgt litt over 8.000 boliger, noe som er 3,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Selv om det har vært et høyt antall boliger for salg, er det blitt solgt mange boliger i løpet av måneden. Vi registrerer høy aktivitet over hele landet, og tallene vitner om et boligmarked i god balanse, sier Dreyer.

I gjennomsnitt tok det 41 dager å selge en bolig i august, ti dager mer enn den sterke augustmåneden i fjor.

– I de fleste regionene går det relativt raskt å få solgt en bolig, og vi venter at gjennomsnittstiden vil synke i månedene som kommer, da det normalt er høy aktivitet i boligmarkedet de neste månedene, sier Dreyer.

Hett i Tromsø

Utviklingen i markedet beskrives som ganske jevn over hele landet, med unntak av Tromsø og til dels Bergen som fortsatt preges av sterk prisvekst. Kristiansand begynner å nærme seg positiv vekst, mens Stavanger-Sandnes-området utmerker seg negativt.

– I Rogaland er det bygd mye boliger, og det vi ser nå er normale utslag av tilbud og etterspørsel, sier Dreyer.