Boligmarkedet bekymrer ekspertene

Flere undersøkelser om boligmarkedet uroer ekspertene. Etterspørselen og forventningen om økte priser avtar.

Samtidig øker tilbudet fra folk som håper på gevinst eller frykter for egen betalingsevne, skriver Dagens Næringsliv. Fire ferske analyser av boligmarkedet, foretatt på oppdrag fra eiendomsbransjen, viser flere utviklingstrekk som hver for seg kan true prisutviklingen. Ifølge Eiendomsmegler 1s Boligmeter, utarbeidet av Opinion, venter mer enn 80 prosent av de spurte at renten vil gå opp to prosentpoeng i løpet av året. Hver fjerde spurte regner med å få betalingsproblemer dersom renten går opp 3 prosentpoeng. 2007 blir et kritisk år for utviklingen i boligmarkedet. Jeg er utrolig spent på utviklingen, sier markedsdirektør Rune Garborg i DnB NOR Eiendom. Folks atferd vil preges av forventninger til renteutviklingen. Det er helt klart. Flere kan bli nødt til å selge og akseptere lavere pris enn ønsket for å komme ut av problemene, sier Hans Petter Skogstad i Opinion. De må i så fall konkurrere med boligselgere som ønsker å få mest mulig ut av et boligmarkedet på topp. Dem er det mange av for øyeblikket, tror Skogstad. Ifølge Eiendomsmeglerforbundets statistikk, er utbudet av brukte boliger høyere i dag enn ved de to foregående årsskiftene. Også Eiendomsmegler 1s Boligmeter, viser en begrenset prisoptimisme. Bare vel halvparten tror på boligprisvekst i 2006 Unntaket er Oslo der nærmere tre av fire tror på boligprisvekst.