Boger bygger Rakkestad-skole

Boger Bygg har skrevet kontrakt for hovedentreprise byggtekniske arbeider for nytt skolebygg i Degernes i Rakkestad kommune.

Kontraktsummen er på drøye 24 millioner kroner inkl mva. Totalt budsjett er på 62,5 millioner kroner inkl mva, og Boger Bygg AS har fremdriftsansvaret for hele prosjektet.

Skolebygget ligger på Kirkeng i Degernes, Rakkestad Kommune. Området som det nye tilbygget skal etableres på er i dag en del av dagens skoles uteområde.

Det nye skolebygget skal ha syv klasserom samt rom for SFO, tekstil og matstell.

Det totale bruttoarealet på nybygget er 1.445 kvadratmeter. I tillegg kommer to nye uteboder og ombygging av eksisterende bygg.

Arbeidene omfatter utførelse av komplett nøkkelferdig. Utomhus inngår i egen entreprise.

Boger Bygg AS er en familiedrevet byggmesterbedrift som tar alle typer bygge- og rehabiliteringsarbeid opp mot 25 mill. Tom I. Boger etablerte bedriften i 1992, og omdannet bedriften til aksjeselskap fra 2003. Erik Boger tok over rollen som, daglig leder i 2013. Bedriften venter seg en forsiktig vekst i 2015.