Jon Sandnes under Byggedagene 2015. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL: - Vi må fra NTP til NTAP

BNL-leder Jon Sandnes mener den eneste måten å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst er å gå fra en Nasjonal transportplan til en Nasjonal transport og arealplan.

- Transport er alle arealers mor. Transport definerer hvor folk skal bo og arbeide. Derfor må vi få på plass en nasjonal transport og arealplan, sa Sandnes da han åpnet Byggedagene.

Han roste Plansamarbeidet i Oslo og Akershus, og håper at dette arbeidet kan bli en modell for hvordan man skal møte befolkningsveksten i andre deler av landet også.

Sandnes fortalte også om en planrapport BNL har bestilt. Den viser at rekkefølgen ting blir gjort på i utbyggingsområder er vesentlig.

- Vi må ha god transport i disse regionene for å kunne etablere gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Jeg tror nøkkelen er å ha fokus på boligen. Sørger du for å bygge boliger vil arbeidsplassene komme. Men rekkefølgen er helt avgjørende, sa han.

BNL-direktøren kalte Fornebu-utbyggingen for en nasjonal tragedie, og skoleeksempel på hvordan det kan gå når man bygger i feil rekkefølge. Han trakk også frem Ahus-utbyggingen og mangelen på et effektivt transportsystem til det store sykehuset som en utfordring i forhold til å tiltrekke seg de kloke hodene. Heller ikke Sandnes og Stavanger slapp unna kritikk. Her har det blitt bygget dobbeltsporet jernbane mellom de to byene, men på tross av dette har kommunene valgt å legge vekstområdene vekk fra de nye sporene.

- Det som skjer på Ski vil være en viktig test for knutepunktstrategien, hvor staten skal investere 23 milliarder kroner på et dobbeltspor. Der er det mange interesser som skal håndteres samtidig, og det er viktig at de private aktørene får være med på dette, sa Sandnes.

Han trakk frem behovet for gode verktøy for kostnadsanalyse og at vekstkommunene får bistand, som sammen med et samarbeid med de private vil være avgjørende for om man lykkesmed dette.

Sandnes var også klar på at det viktigste infrastrukturprosjektet i Norge er en ny jernbanetunnel under hovedstaden.

- Oslotunnelen må komme først. Det er navet for å få hele regionen til å fungere, og den største flaskehalsen i hele Norge, sa han