Jon Sandnes

BNL: Usikkerheten øker for 250.000 ansatte

BNL mener regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen.

– Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes i en pressemelding.

Byggenæringen har frem til nå holdt hjulene i gang, poengterer Sandnes, men nå stiger usikkerheten. En av tre bedrifter i byggenæringen hadde ved inngangen av mai under en måned igjen av ordrereserven sin.

- Det må bevilges penger til kommunene slik at de ikke utsetter og stopper vedlikeholdsprosjekter, men øker aktiviteten. Kommunene er avgjørende for å sikre lokal etterspørsel for mange små og mellomstore bedrifter, sier Sandnes.

– Regjeringen må gi kommunene samme handlingsrom som de gir Avinor. BNL er fornøyde med at regjeringen følger opp BNLs krav om at Avinor får 5 milliarder ekstra til å dekke økte utgifter og gjennomføre vedlikeholde og byggeprosjekter, legger han til.

Han understreker at dersom byggenæringen fortsatt skal bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet.

- Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke blant annet kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken, understreker Sandnes.

Husbanken har i perioder sikret nyboligbygging i Norge, og BNL mener at dette også må prioriteres nå.

– Husbanken må tilføres 25 milliarder i lånekapital slik at ikke krisen setter en stopper for boligbygging rundt omkring i landet, sier Sandnes.

De er fornøyd med at endringene i permitteringsreglene forlenges til oktober.

- Det er bra, men krisen treffer byggenæringen senere enn andre næringer, derfor må krisetiltakene forlenges ut 2020 i første omgang, mener han.

 Sandnes avslutter med å understreke at BNL forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak som stimulerer til bærekraftige investeringer som forbereder Norge på fremtiden.

- Byggenæringen, Norges største sysselsetter, står klare, sier han.