BNL søker lobby-spesialist

Byggenæringens Landsforening (BNL) går nå aktivt ut for å rekruttere en person som skal lede den næringspolitiske aktiviteten. Den nye medarbeideren skal særlig knytte kontakter og følge opp den politiske aktiviteten på Stortinget.

Behovet for en slik mann eller kvinne er blitt påtrengende etter at Pia Farstad, som delte sin arbeidsdag i BNL som informasjonssjef med næringspolitisk arbeid, ved nyttår forsvant over til Selmer Skanska. Dessuten skal Arne Slettebøe nå fungere som næringspolitisk spesialrådgiver ved siden av halvdagsjobben som direktør for Foreningens Næringseiendom. Odd Trender, som kom fra sjefsjobben i Telfo sist høst, skal ved siden av å være BNL-sjef Sverre A. Larssens nestkommanderende, jobbe med samfunnskommunikasjon og FoU. Her vil han også få ansvar for organisasjonsutvikling og intern kompetanseutvikling samt samarbeid på tvers av tradisjonelle bransjegrenser, mens det nå blir naturlig å samarbeide med den nye lederen for næringspolitikk i utarbeidelsen av BNLs kommunikasjonsstrategi. Hardere trykk Næringspolitikk med jobbing for å skaffe byggenæringen stabile, effektive og forutsigbare rammebetingelser har høyeste prioritet innenfor BNL. Her skal det videreføres et engasjement og nå legges et hardere trykk på områder som skatte- og avgiftspolitikk, lover og forskrifter, boligpolitikk, samferdselspolitikk og konkurransepolitikk. Gjennom noen av BNLs bransjeorganisasjoner foregår det i dag noe kommunikasjon inn mot særlig beslutningstakere i forvaltningen. Dette arbeidet skal nå styrkes ytterligere. Men særlig er det behov for å få etablert kanaler inn mot politikere, partier og de politiske prosessene på Stortinget. Tilpasse stillingen Etter det Byggeindustrien kjenner til er det noe delte meninger internt i BNL om hvilke ambisjoner man skal ha for den nye personen som skal håndtere landsforeningens næringspolitikk. Noen ønsker en skikkelig børste på statssekretærnivå med høy kompetanse, bred politisk erfaring samt utbygd personlig nettverk. I annonsen som nå vil bli rykket inn i Dagens Næringsliv, stiller man seg imidlertid litt åpen for å tilpasse stillingen etter interessante søkeres kompetanse. Søker det personer med lang og bred politisk erfaring, vil det fra start bli snakk om å plassere vedkommende som direktør for næringspolitisk avdeling. Men man stiller seg også åpen for å rekruttere en yngre analytisk person som kjenner det politiske miljøet, men da kan det i første omgang være aktuelt å plassere vedkommende som fagsjef.