Jon Sandnes

BNL sier nei til utleiebedrifter som lærebedrifter

- BNL har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft har søkt om å bli lærebedrifter. BNL mener dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

Spesielt er BNL blitt gjort oppmerksom på at Utdanningsetaten i Oslo kommune har mottatt en slik søknad.

- BNL mener dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag. En utleiebedrift har et annet formål enn en produksjonsbedrift. Utleiebedriftens formål er å leie ut arbeidskraft til produksjonsbedrifter. Det vil etter BNLs oppfatning skade rekrutteringen til bygg- og anleggsnæringen dersom utdanning og opplæring blir gjenstand for utleie som et nytt kommersielt forretningsområde hvor bedriftene i offentlige kontrakter kan kjøpe seg ut av kravet om en eller flere lærlinger i oppdraget. Det vil heller ikke bli flere lærlinger og fagfolk i næringen dersom bedriftene leier inn lærlinger i kontraktsperioden og sender dem tilbake til utleiebedriften etter endt oppdrag, skriver BNL i et brev til Kunnskapsdepartementet.

- BNL ber derfor på vegne av en samlet næring om et møte med statsråd Jan Tore Sanner for at departementet skal kunne klargjøre for Fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene om at utleiebedrifter ikke kan leie ut lærlinger til produksjonsbedrifter, for på denne måten å oppfylle kravene om lærlinger i offentlige kontrakter, heter det i en melding fra BNL.

Les brevet her