BNL ønsker kompetanseløft i samarbeid med myndighetene

I NRK Dagsnytt torsdag inviterte kompetansedirektør Jørgen Leegaard i BNL myndighetene til et spleiselag for et kompetanseløft i Byggenæringen.

Et løft for de ufaglærte i byggenæringen, både norske og utenlandske arbeidere. Dette for å styrke kvalitet, faglighet og produktivitet.BNL vil få myndighetene med på et spleiselag for at flere både norske og utenlandske ufaglærte skal få ta fagbrev. BNL regner med at det vil koste rundt 10 millioner kroner i året å få gjennomført et skikkelig kompetanseløft og for å rekruttere flere unge inn til næringen.

- Vi synes styresmaktene bør stille opp med penger dersom de mener at fagutdanning er viktig. Så skal bransjen stille med egeninnsats og ta ansvar for at det blir gjennomført, sier Jørgen Leegaard til NRK.

For BNL er det å stille kompetansekrav en viktig politisk prioritering, som både vil øke faglighet og kompetanse i næringen, samt være et viktig virkemiddel for å øke rekrutteringen av lærlinger til næringen. I Dagsnytt i dag sier professor i Europarett Finn Arnesen at det å stille kompetansekrav ikke er i strid med EØS-avtalen, dersom kravene er nødvendige for å sikre for eksempel kvalitet og HMS.

Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre er tydelig på at dette er et konstruktivt forslag for å styrke produktiviteten og motvirke useriøse aktører.

– Vi har ikke rukket å se nærmere på forslaget, men vi er for både gode fagfolk og produktivitet. Jeg kan ikke love noe foreløpig, men det er absolutt et forslag vi vil vurdere når det blir ny regjering, sier han til NRK.