Jon Sandnes. Foto: Frode Aga.

BNL om nye permitteringsregler: - Svært gode nyheter

BNLs leder Jon Sandnes er svært fornøyd med at regjeringen nå har reversert permitteringsreglene.

- BNL har ved mange anledninger påpekt at innstrammingen i permitteringsregelverket har ført til at bedriftene sier opp ansatte fremfor å permittere. Det er derfor svært gledelig at regjeringen har snudd i denne saken, sier han.

Regjeringen varslet fredag at de vil endre reglene for permittering i revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres da tilbake til 10 dager.

- Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs eller oppsigelser. Etter innstramningene i permitteringsreglene høsten 2013, har både egne undersøkelser og statistikk fra SSB vist at flere bedrifter har måtte si opp fremfor å permittere. Oppsigelser fører til at bedriftene tappes for verdifull kompetanse, samt det kan også påvirke bedriftenes mulighet til å ta inn lærlinger, sier Sandnes.

Under torsdagens lønnsforhandlinger ble NHO, LO og YS enige om et felles brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber om en endring i permitteringsreglene.

Allerede fredag kom svaret fra regjeringen: Arbeidsgivers dager med lønnsplikt ved permittering går fra 20 til 10 dager.

- Å reverser permitteringsregelverket har vært BNLs hovedbudskap til regjeringen i mange anledninger. Det er derfor gledelig at regjeringen har lyttet i denne svært viktige saken, avslutter Sandnes.