BNL med stand på årets realfagkonferanse

Årets realfagkonferanse ble arrangert i Tromsø i forrige uke med nær 300 deltagere. Dette er årets store mønstring for realfagene med statsråd, stortingspolitikere, forsknings-, universitets- og høgskolefolk og mye annet fint folk, sier Knut Moen i BNL.

. Det er snakket og skrevet mye i den senere tid om barn og ungdoms manglende realfagkunnskaper og man er bekymret for at dette på sikt vil gå ut over næringslivet og landets økonomi. Flere OECD rapporter har slått fast at norsk ungdom er blant de dårligste i Europa og på bunn i Norden i realfag. For å si det enkelt, Norge er ille ute å kjøre. Finske barn og ungdommer er suverent best i Norden og blant de beste i Europa. Finlands ambassadør i Norge, holdt et gnistrende godt foredrag der han tok utgangspunkt i den dype og vanskelige økonomiske krisen som Finland var i for 10 15 år siden, med en arbeidsløshet på over 20%. Noe drastisk måte gjøres og de gikk løs på skole og utdanning. De satset tungt på realfagene og IKT i det brede lag av folket. Lærerne fikk seg en skikkelig oppstrammer. Målretta satsing på kompetanse og en stor dose finsk sisu fikk Finland raskt på beina igjen. Vår satsing på kompetansereformen er bare blåbær, ikke det engang, i forhold til det som ble gjort i Finland. Delegasjoner med norske politikere og skolefolk har vært i Finland for å lære. Statsråd Kristin Clemet presenterte strategi og handlingsplan med 28 tiltak som ligner mye på det finnene gjør. Medvirkning fra næringslivet er nevnt flere steder i planen og dette er nevnt som en viktig forutsetning for å lykkes. Vi i Byggenæringen har som kjent trent på dette en stund og jeg føler at vi er godt forberedt på å ta ansvar og bidra på vår måte. Det gjelder nå å utnytte bølgen til byggenæringens fordel og være synlig og aktiv deltager på strategisk viktige stedene, og da er konferanser som dette en bra møteplass. BNLs stand var - som den eneste fra næringslivet - blant skoler og andre lett synlig. Den ble meget godt besøkt av deltagerne på konferansen som i pausene klødde i fingrene etter å få bygge med matematikk, sier Moen.