Jon Sandnes (nummer to fra venstre) sammen med Liv Kari Hansteen, Petter Eiken og Jan Tore Sanner under Bygg21-lanseringen mandag. Foto: Svanhild Blakstad

BNL: Glad for at næringen har samlet seg bak Bygg21

- BNL er glad for at strategien som en hel næring har samlet seg bak, nå er lagt frem.

Det sier administrerende direktør Jon Sandnes om Bygg21-strategien som ble overrakt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag.

- Bygg 21-strategien tar opp mange sentrale og viktige problemstillinger som byggenæringen må finne gode løsninger på for å være riktig skodd for fremtiden, sier Sandnes.

- Bygg 21 kan også bli en god støtte til prosjekter som allerede er i gang, slik som "enkelt å være seriøs". Videre setter Bygg21 fokus på enkelte områder hvor det er behov for ett løft, fortsetter han. 

Fremme seriøse bedrifter

BNL mener det å fremme de seriøse bedriftene og ha disse med på lag er nøkkelen både når det gjelder å sikre kompetanseutvikling og kvalitet.

- Vi må ha et godt samspill internt i næringen og mellom næringen og myndighetene. I tillegg trenger vi et fortsatt godt partssamarbeid for å ta tak i næringens utfordringer, mener Sandnes.

Trenger rekrutteringsløft

Han peker også på at byggenæringen har et stort samfunnsoppdrag og må bidra til å løse utfordringer knyttet til blant annet befolkningsvekst og klimaendringer.

- I lys av dette, trenger vi også et rekrutteringsløft. Her håper vi at Bygg21 kan bidra til å synliggjøre alle de mulighetene som ligger i næringen for de unge som skal velge utdanning. Næringen er avhengig av god rekruttering fremover, avslutter Sandnes.